Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně soukromí


1. Rozsah

CEMEX je globální organizace, jejíž právní subjekty, podnikové procesy, struktury managementu a technické systémy překračují hranice. Toto Prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na všechny internetové domény vlastněné společností CEMEX včetně stránek na sociálních médiích a stránek našich zcela vlastněných dceřiných společností (dále jen jako „internetové stránky“). Výjimkou jsou zásady ochrany osobních údajů nebo prohlášení o ochraně soukromí specifické pro konkrétní program, výrobek nebo službu společnosti CEMEX, které mohou toto Prohlášení o ochraně soukromí nahrazovat nebo doplňovat. Společnost CEMEX se zavázala chránit právo na soukromí našich zákazníků. Pro účely tohoto Prohlášení o ochraně soukromí se termínem „zákazník“ (nebo „vy“) označuje kdokoli, kdo objednává, registruje nebo využívá naše internetové stránky. Toto Prohlášení o ochraně soukromí se nevztahuje na společnosti, které CEMEX zcela nevlastní ani na osoby, které CEMEX nezaměstnává nebo neřídí.

 2. Vaše právo na soukromí

Osobní identifikační údaje jsou data, která by mohla identifikovat konkrétní osobu, jako je např. jméno, adresa, e-mailové adresy a telefonní čísla (dále jen jako „osobní identifikační údaje“). V případě, že se zákazník dobrovolně rozhodně poskytnout společnosti CEMEX své osobní identifikační údaje, tato data budou použita výhradně k poskytnutí požadovaných informací nebo služeb našemu zákazníkovi, a to v souladu s podmínkami, které jsou zákazníkovi poskytnuty předtím, než tyto osobní identifikační údaje sdělí. CEMEX navíc neprodává ani jinak nevydává vaše osobní identifikační údaje třetím stranám k tomu, aby vám mohly nabízet své produkty nebo služby.

3. Nastavení osobní ochrany

Váš vyhledávač může mít zapnutou funkci cookies. „Cookie“ v tomto kontextu je malý soubor, který se uloží na váš pevný disk při návštěvě internetové stránky. Internetové stránky využívají cookies a službu Google Analytics pro usnadnění vaší navigace na internetových stránkách a pro sběr statistických informací. Google Analytics nám pomáhá přesně odhadnout počet návštěvníků internetových stránek a objemy využití. Díky tomu je služba k dispozici, když potřebujete, a navíc rychle.

Budete-li dále tyto internetové stránky používat, souhlasíte s používáním souborů cookies společností CEMEX pro výše popsané omezené účely.

CEMEX prosazuje kulturu transparentnosti v oblasti ochrany soukromí a věří, že čím více informací o nastavení ochrany soukromí máte, tím lépe budete moci vámi poskytované osobní identifikační údaje kontrolovat. Pro více informací o tom, jak vypnout cookies, navštivte stránky www.aboutcookies.org. Tento odkaz vás přesměruje na jiné internetové stránky, které se otevřou v novém okně vašeho prohlížeče. CEMEX neodpovídá za obsah webových stránek www.aboutcookies.org.

4. Odkazy na internetové stránky, které nepatří společnosti CEMEX

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, které jsou mimo naši kontrolu, a toto Prohlášení o ochraně soukromí se na ně nevztahuje. Pokud tyto cizí stránky navštívíte pomocí poskytnutých odkazů, provozovatel těchto stránek od vás může získat informace, které použije v souladu se svým prohlášením o ochraně soukromí, které se od našeho může lišit. Doporučujeme vám přečíst si prohlášení o ochraně soukromí jiných internetových stránek, které navštívíte. CEMEX může také poskytovat funkce sociálních médií, které vám umožňují sdílet informace s vašimi sociálními sítěmi a interagovat se společností CEMEX na stránkách sociálních médií (tj. oficiální stránka společnosti CEMEX na Facebooku). Budete-li tyto funkce používat, může docházet ke sběru nebo sdílení informací o vás, v závislosti na nastavení ochrany soukromí vašeho účtu a stránce používaného sociálního média. Doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany soukromí a nastavení stránek sociálních médií, se kterými interagujete, abyste se ujistili, že rozumíte informacím, které mohou být těmito stránkami shromažďovány, používány a sdíleny.

5. Shromažďování osobních identifikačních údajů

Pokud si zákazník během návštěvy internetových stránek objedná výrobky nebo služby, zúčastní se soutěže nebo odešle společnosti CEMEX jiné informace, může tak společnosti CEMEX poskytnout své osobní identifikační údaje. CEMEX neprovádí vědomý sběr informací o dětech. Vyzýváme rodiče a opatrovníky, aby aktivně dohlíželi na zájmy a aktivity jejich dětí na internetu a mobilních telefonech.

6. Citlivé informace

Citlivé osobní údaje jsou informace, které odhalují rasový a etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, zdravotní stav nebo sexuální orientaci jedince. Neposkytujte prosím společnosti CEMEX žádné citlivé informace. Nemáme zájem o sběr, používání, ukládání ani jakékoli zpracování tohoto typu informací.

7. Použití osobních identifikačních údajů

Společnost CEMEX shromažďuje, exportuje a používá osobní identifikační údaje k tomu, aby mohla lépe sloužit svým zákazníkům. Tento sběr probíhá s náležitým oznámením a souhlasem a v případě potřeby i s požadovaným uložením dat u orgánů pro ochranu údajů.

8. Účel uchování dat společností CEMEX

Osobní identifikační údaje se uchovávají po celou dobu, kdy je vaše subskripce aktivní. Vaše subskripce pomáhá společnosti CEMEX vás efektivně kontaktovat. CEMEX o vás neshromažďuje žádné další informace, než jaké jsou uvedeny výše.

9. Předání dat do zahraničí

CEMEX může sdílet osobní identifikační údaje svých zákazníků s jinými společnostmi v rámci skupiny CEMEX a/nebo s externími dodavateli, kteří tyto informace naším jménem zpracovávají. Jelikož společnost CEMEX funguje celosvětově, může to znamenat, že bychom mohli údaje o našich zákaznících předat do jiných zemí včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Za všech okolností CEMEX přijme taková opatření, aby v případě potřeby zajistil požadované uložení u orgánů pro ochranu dat, díky čemuž se vašim osobním identifikačním údajům dostane stejné úrovně ochrany jako v rámci EHP a že tato data budou zabezpečena a používána pouze v souladu s našimi pokyny a pro účely, které jsme vám sdělili v okamžiku sběru osobních identifikačních údajů. CEMEX si vyhrazuje právo zveřejnit osobní identifikační údaje našich zákazníků, pokud to vyžaduje zákon nebo jsme-li přesvědčeni, že zpřístupnění dat je nezbytné pro ochranu vašich práv a/nebo splnění soudního příkazu, soudního řízení, požadavku regulátora nebo jiného soudního procesu.

10. Ochrana vašich osobních identifikačních údajů

CEMEX si cení důvěry, kterou v něj vkládáte. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo zveřejnění, zachovali přesnost dat a zajistili náležité použití informací, využíváme přiměřené a vhodné fyzické, technické a administrativní postupy pro zabezpečení shromažďovaných a zpracovávaných informací.

11. Změny tohoto Prohlášení o ochraně soukromí 

Naše Prohlášení o ochraně soukromí prochází pravidelnými revizemi a vyhrazujeme si právo příležitostně toto Prohlášení o ochraně soukromí upravovat. Případné aktualizace budou umístěny na tyto internetové stránky.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved