Static Image
O CEMEXu

Antikorupční prohlášení a boj proti úplatkářství

Zlaté pravidlo: CEMEX netoleruje úplatkářství v jakékoliv formě.


Prohlášení proti úplatkářství pro dodavatele

Prohlášení dodavatele /třetí strany o dodržování politiky boje proti úplatkářstí a korupci ke stažení zde:

                                   
 

  

Letter of commitment for anti-bribery compliance laws - available here:

                                   
  


Co to znamená? Podle platných zákonů ve Spojených státech, v Evropě a dalších místech, kde CEMEX podniká, je pro CEMEX zločinem přímo, nebo přes prostředníka nabízet, platit nebo slibovat zaplatit úplatek nebo cokoli hodnotného úředníkovi orgánu státní správy (včetně zaměstnanců státních podniků a úředníků veřejných mezinárodních organizací) za účelem získání nebo udržení obchodu. Pojem „cokoli hodnotného“ zahrnuje jak peněžní, tak nepeněžní dary a úplatky a může zahrnovat služby a jiné typy protiplnění.

Proč je to důležité? Úplatkářství a korupce představují nezákonné, neetické a společensky nezodpovědné aktivity, které mohou mít tvrdé dopady, jako například:

  • závažné poškození pověsti firmy a osob,
  • značné občanské a trestní sankce,
  • ztrátu významných tržních příležitostí,
  • narušení trhu a udržování nevhodných obchodních praktik,
  • nákladné a stresující vedení sporu pro firmy i jednotlivce,
  • škodlivý a zhoubný dopad na společnost a obce.

 


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved