Static Image
O CEMEXu

Antimonopolní politika

Zlaté pravidlo: CEMEX se bude řídit zásadami spravedlivého obchodu a hospodářské soutěže a nebude tolerovat stanovování pevných cen, rozdělování trhů, predátorské ceny či jiné nezákonné tržní praktiky.
Co to je? Antimonopolní zákony se snaží bránit monopolům, tajným úmluvám a jinému protisoutěžnímu chování na základě zásady, že soutěž přináší prospěch spotřebiteli a podporuje hospodářský růst.


Vlády po celém světě jsou stále aktivnější při prosazování antimonopolních zákonů a zákonů o hospodářské soutěži a spolupracují mezi sebou navzájem s cílem bránit protisoutěžnímu chování. Nadto i místní zákony směřují k základním antimonopolním principům a mechanismům.

Proč je to důležité? Jak se náš průmysl konsoliduje a CEMEX roste a stává se viditelnějším, je nezbytné, abychom pochopili a dodržovali antimonopolní zákony a principy. Důsledky protiprávního jednání mohou být zničující:

  • stovky milionů dolarů na pokutách,
  • těžké tresty,
  • platby až do výše trojnásobku škod,
  • ztráta trhů a nařízený odprodej aktiv a dceřiných společností,
  • rozpad firem a obchodních jednotek,
  • zdlouhavé a nákladné soudní spory.

Pro dlouhodobý růst společnosti CEMEX je rovněž důležité, aby byla naše konkurenční výhoda založena na vynikajících obchodních praktikách a strategiích s pevnými základy v etických a zákonných postupech.

 


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved