Static Image
Média

Archeopark Pavlov: odkryté naleziště z dob lovců mamutů

CEMEX dodavatelem betonu a speciálních produktů pro unikátní stavbu

Poslední květnový víkend byl slavnostně otevřen archeologický park v Pavlově v Jihomoravském kraji. CEMEX dodal na tuto významnou stavbu beton a speciální produkty. Archeopark je citlivě zasazen do chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava a národní kulturní památky Pavlov I. Stavba je budována na pozemku s nálezy sídliště ze starší doby kamenné. Důležitým prvkem bylo zakomponování expozice kosterních pozůstatků mamutů do stavby tzv. „in situ“, tedy přímo v místě nálezu pozůstatků. Budoucí využití stavby počítá s kulturně vzdělávacím centrem pro školy i širokou veřejnost.
Archeologické nálezy v této lokalitě měly zásadní význam na projektovou dokumentaci, architektonický návrh a konečnou realizaci. Při realizaci díla bylo potřeba brát zvýšené ohledy na samotnou budoucí expozici. S tím souvisela i důsledná koordinace jednotlivých pracovních postupů - archeologů, projektanta, zhotovitele a dodavatelů.
Samotná stavba byla navržena jako jednopodlažní s vestavěnou galerií s komplikovaným půdorysným tvarem, ze kterého vybíhají monolitické věže.
Spodní stavba byla provedena z vodostavebního betonu C 25/30 XC2; 90D s těsnící krystalizační přísadou. Stěny jsou oboustranně bedněné s interiérovou plochou z pohledového betonu s otiskem nehoblovaných prken. Zachování struktury nehoblovaných prken otisknutých do betonu vyžaduje zvýšené nároky na návrh receptury, dodržování technologických postupů pří výrobě betonu i při samotné ukládce.  U hlavního vstupu jsou monolitické stěny z bílého betonu C 30/37 XF3, které vytváří zářez do upraveného terénu. Pohledová část je opět zhotovena obtiskem nehoblovaných prken. Vstupní monolitické stěny přechází do prefabrikovaných dílců z bílého betonu, které v sobě mají otvory připomínající kly mamutů.

Receptura na tyto dílce byla navržena v součinnosti technologického oddělení CEMEXu s dodavatelem.  Stejná receptura byla použita i na atiky monolitických věží, které vybíhají nad okolní terén. Použití bílého betonu bylo zvoleno se záměrem vizuálního propojení nové stavby s okolními skalnatými útvary pálavského pohoří, které je tvořeno ze světlého vápence.  Na střechu objektu, která kopíruje terén, byla navržena vegetační skladba osázená bylinami typickými pro CHKO Pálava.
Geometrická náročnost objektu, množství tupých a ostrých úhlů mezi svislou a vodorovnou konstrukcí, úhly mezi jednotlivými stěnami, netypické prvky, negativní otisk bednění vytvořený záklopem, atp. vyžadovaly časté úpravy vodního součinitele během jednotlivých betonovaných taktů.  Velký důraz byl u pohledových konstrukcí kladen na dodržení stejného odstínu. Každodenní přítomnost technologa na stavbě byla nutností.
Dalšími speciálními produkty, které naše společnost dodávala ve větších objemech na tuto stavbu, byly cementové samonivelační potěry a pěnobetony, které byly použity ve skladbě podlahových konstrukcí.

Slavnostní otevření Archeoparku proběhlo 28 května 2016.

Cesta do pravěku
Na Pálavě dříve žili pravěcí lidé, kteří házeli odpad na místo nynějšího Archeoparku. Velké množství nálezů přinesl archeologický průzkum, který stavbě předcházel. Projektanti dopředu počítali s odkrytým nalezištěm jako s jednou z atrakcí pro návštěvníky expozic. Uvnitř návštěvníci najdou potřebné zázemí, školicí prostory, kinobox a jednotlivé části expozic, včetně dvou galerií.
Odpadiště s kosterními pozůstatky se dochovalo z doby kamenné téměř nedotčené - vrstvy vykopávek zůstaly odkryté a jsou zakomponované do stavby. Celý výstavní prostor je skrytý v terénní vlně. Do výšky se tyčí pouze zmíněné věže, kterými se do podzemí dostává světlo. Když člověk vstoupí dovnitř, má se cítit, jako by právě vcházel do jeskyně obývané lovci mamutů. V nedalekých Věstonicích před více než devadesáti lety badatel Karel Absolon objevil legendární Věstonickou venuši.

Fotogalerie


CEMEX je globální společnost zabývající se výrobou stavebních materiálů, která dodává zákazníkům i veřejnosti vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby, a to ve více než 50 zemích světa. CEMEX má bohatou historii, neustále zlepšuje svůj přínos společnosti díky své snaze hledat inovativní průmyslová řešení, zvyšovat efektivitu a prosazovat udržitelnou budoucnost.

Pro více informací o společnosti CEMEX navštivte stránky: www.cemex.com.
Sledujte nás na: facebook.com/cemex.cz, twitter.com/cemex a instagram.com/cemex.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved