Bezplatné vzdělávání stavbyvedoucích a techniků


Praha, 2. března 2011 – Společnost CEMEX, přední světový výrobce betonu, kameniva a cementu, nově zajišťuje odborná školení z oblasti technologie betonu středním a větším stavebním firmám. Školení probíhají podle specializace, odborného zaměření a konkrétních požadavků jednotlivých firem. CEMEX si klade za cíl, aby byla tzv. “šitá na míru“. Vaši zaměstnanci mají tak možnost získat znalosti o charakteristice a chování betonu, řešení případných vad v konstrukcích a nové poznatky z vývoje a jejich aplikace ve stavebnictví.

Kromě školení bude letos také pokračovat série jednodenních odborných dnů pro veřejnost, které se konají na betonárnách CEMEXu po celé republice. Odborné dny začínají 24. března v Ostravě a nově jsou akreditovány 1 bodem v rámci vzdělávacích programů pro ČKAIT. Kromě informací o moderních stavebních materiálech, technologiích a poznatcích z praxe mohou účastníci shlédnout praktické ukázky aplikací speciálních materiálů a prohlédnout si výrobu na betonárně.

Aktuální nabídku školení a program naleznete na www.specialni-produkty.cz nebo kontaktujte naše zástupce: Michal Koutný, e-mail: michal.koutny@cemex.com, tel.: 602 747 724, Daniel Šmíd, e-mail: daniel.smid@cemex.com, tel.: 602 222 163.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved