Static Image
Kariéra

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Naším posláním je podporovat výkon a kulturu společnosti CEMEX v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti (EHS). Jako hlavní hráč v globálním průmyslu stavebních hmot čelíme široké škále výzev. Výroba, skladování, přeprava a distribuce našich produktů zahrnuje nebezpečí a rizika, která, pokud nejsou kontrolována, mohou způsobit újmu na zdraví nebo škody na životním prostředí. Z tohoto důvodu je naší hlavní prioritou, aby naši zaměstnanci byli zdraví a v bezpečí a abychom snižovali dopady naší činnosti na životní prostředí. Snažíme se mít nula ekologických, bezpečnostních a zdravotních incidentů; na dosažení tohoto cíle důsledně pracujeme.


Poslání

Naše práce vyžaduje dobré pochopení rizik a postupů EHS. Pro zajištění bezpečného a efektivního využívání prostředků společnosti CEMEX pravidelně sledujeme a kontrolujeme provozovny. Navštěvujeme naše závody, analyzujeme firemní údaje o výkonu v oblasti EHS a přezkoumáváme příčiny incidentů a skoronehod. Tyto informace používáme k vývoji plánů, systémů managementu, programů školení a iniciativ, které lze globálně použít pro odstranění nebo snížení rizik EHS.

Staňte se součástí

V této oblasti vítáme každého, kdo se nadšeně zajímá o životní prostředí, zdraví nebo bezpečnost a je schopen toto nadšení předat širokému a různorodému publiku na různých organizačních úrovních. Je pro nás důležité, aby členové našeho týmu měli silnou pracovní morálku, byli kreativní a snadno se přizpůsobovali změnám, měli dobré vedoucí schopnosti a dovedli budovat sociální sítě. V závislosti na konkrétní funkci by lidé, kteří mají zájem o tuto podnikovou oblast, měli být zkušení a kvalifikovaní v oblasti zdraví a bezpečnosti, vědy, inženýrství, environmentální vědy nebo ochrany zdraví při práci. Odborníci na EHS ve společnosti CEMEX se mohou rozhodnout, zda chtějí zůstat v této funkci a prohlubovat si své znalosti, nebo své dovednosti mohou přenést do jiných oblastí, jako jsou lidské zdroje, řízení rizik, technologické projekty, provoz a komunikace.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved