Produkty a služby
Produkty a služby

Cement

Cement je důležitou složkou při výrobě čerstvého betonu. Je to látka, která dává betonu jeho odolnost. V České republice vyrábí CEMEX vysoce kvalitní cement v cementárně v Prachovicích a v cementové mlýnici v Dětmarovicích. CEMEX Cement, k.s. nabízí širokou škálu volně ložených a balených cementů vysoké kvality.

Cement je jemný prášek, který se získává kalcinací při 1450 °C ze směsi vápence, jílu a železné rudy.
Produkt z procesu kalcinace je slínek - hlavní složka cementu, který je při výrobě jemně mletý se sádrovcem
a dalšími chemickými přísadami.

Cement je celosvětové nejpoužívanějším stavebním materiálem. Má vynikající vlastnosti, jako je například pevnost v tlaku (stavební materiál s nejvyšší pevností v přepočtu na jednotkové náklady), trvanlivost a splňuje i nároky na estetiku při nejrůznějších stavebních aplikacích.

Produkty na cementové bázi jsou:

HydraulickéHydratační reakce mezi cementem a vodou je chemický děj, který probíhá při tuhnutí a tvrdnutí materiálu. Zajímavé je, že hydraulický typ reakce umožňuje hydratovaný cement vytvrdit i pod vodou.
EstetickéMateriály na bázi cementu mají před ztuhnutím a ztvrdnutím plastické vlastnosti. Z tohoto důvodu jej lze odlévat do forem různých tvarů a tím vytvářet esteticky zajímavou architekturu,
která by byla s jinými stavebními materiály těžko dosažitelná.
TrvanlivéPři správném použití (např. správný postup při návrhu betonové směsi) cementu mohou vzniknout konstrukce, které vydrží extrémní změny počasí, působení chemických látek a mají s dlouhou životnost.
AkustickéMateriály na bázi cementu poskytují vynikající zvukovou izolaci.

Building the Future
Copyright © 2017 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved