Produkty a služby

Prachovice Multimalt pro zdění a omítání

Univerzální cementové pojivo na výrobu malt pro zdění a omítání, pevnostní třídy 5 MPa, které má upravené vlastnosti tak, aby umožňovaly jednoduchou výrobu kvalitních omítek a malt na zdění přímo na staveništi. Stačí přidat vodu a písek!


Přednosti

 • při výrobě malt na stavbě plně nahrazuje cement, vápno a ostatní přísady,
  čímž zjednodušuje organizaci práce na stavbě
 • jedná se o univerzální výroběk vhodný pro výrobu malt pro zdění a zhotovení
  vnitřních i vnějších omítek
 • vytváří strukturu provzdušněných omítek dostatečně propouštějících vodní páru
 • poskytuje dostatečně dlouhou dobu zpracovatelnosti
 • umožňuje jednoduchou manipulaci s výrobkem v 25 kg pytlích
 • použitím Profimaltu dosáhnete výrazné úspory nákladů v porovnání s tradiční
  formou zdění a omítání pomocí cementu, vápna a ostatních přísad do malt

Použití

 • výroba malt pro zdění všech typů kusového staviva, jako jsou cihl, cihelné bloky,
  pórobetonové tvárnice, betonové tvárnice, přírodní kámen apod.
 • výroba omítek pro venkovní i vnitřní použití na všechny typy staveb
 • vyrobená malta se nanáší zpravidla ručně ve vrstvě od 10 do 25 mm
 • doporučujeme použití při venkovní teplotě nad 5 stupňů


Kolik pytlů pojiva Prachovice potřebujete na výrobu omítky?

Plocha omítky
v m2
Počet pytlů
pojiva
Písek
v tunách
10 1,5 0,2
25 4 0,5
50 8 1
100 16 2
200 32 4
400 64 8
600 96 12
800 128 16

Kolik ušetříte s Prachovicemi ?

Plocha omítky
v m2
Cena s pojivem Prachovice
Multimalt
Úspora v Kč vůči maltě z vápenného hydrátu Úspora v Kč vůči maltě vyrobené z hašeného vápna Úspora v Kč vůči maltě vyrobené
ze suché maltové směsi
10 187 102 62 570
20 458 256 156 1425
50 937 511 312 2 850
100 1873 1 022 624 5 700
200 3747 2 044 1 248 11 400
400 7 494 4 088 2 497 22 800
600 11 241 6 132 3 745 34 200
800 14 988 8 176 4 994 45 600

* Kalkulace vychází z průměrných cen stavebních materiálů v českých stavebninách.

 


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved