Média

CEMEX byl oceněn za informování o vlivu na klimatickou změnu

  • Již třetí rok po sobě ocenila organizace CDP CEMEX za podrobnost a kvalitu informací o vlivu na změnu klimatu, které sděluje investorům i globálnímu trhu.
  • Status společnosti CEMEX byl oceněn umístěním v indexu Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) pro Latinskou Ameriku, který byl zveřejněn ve zprávě „CDP Latin America 80 Climate Change Report 2014.“

Již třetí rok po sobě byl CEMEX oceněn v indexu CDP Latin America Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) jako jedna z 8 nejlepších firem v oblasti zveřejňování dat v souvislosti s výkonem v oblasti vlivu na životní prostředí a emisí CO2.

CDP, dříve Carbon Disclosure Project, je mezinárodní nezisková organizace představující jediný globální systém, prostřednictvím něhož mohou firmy a města měřit, zveřejňovat, řídit a sdílet zásadně důležité informace o životním prostředí. Hlavním cílem CDP je propagovat transparentnost a zvyšovat intenzitu opatření v oblasti klimatické změny.

CEMEX si je vědom významnosti vlivu klimatické změny na ekonomiku a dobro celého světa. Z toho důvodu se CEMEX maximálně snaží využívat své zdroje a nejnovější technologie při minimalizování environmentálního dopadu svých provozů. Získání tohoto ocenění třetí rok po sobě je důkazem plně integrované strategie společnosti CEMEX a vyzrálosti iniciativ realizovaných společností při řešení klimatické změny.

Kromě dalších iniciativ CEMEX ve svých hlavních činnostech (cement, kamenivo a transportní beton) implementoval metodiku pro měření uhlíkové stopy, jejíž výsledky se zveřejňují různým zájmovým stranám. Každý rok CEMEX provádí audit a vykazuje uhlíkové emise v souladu s Protokolem skleníkových plynů (Greenhouse Gases Protocol) Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD) a organizace World Resources Institute. Udržitelnost je klíčovým pilířem obchodní strategie společnosti CEMEX a je součástí každodenního provozu.

CEMEX je globální firmou vyrábějící stavební materiály, která poskytuje vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby zákazníkům a společenstvím ve více než 50 zemích po celém světě. CEMEX má bohatou historii zlepšování blahobytu těch, kterým poskytuje služby, neboť se snaží vyhledávat inovační průmyslová řešení a efektivní vylepšení a podporovat udržitelnou budoucnost.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved