Média

CEMEX dodal řešení pro vozovku autobusového terminálu v Británii


CEMEX navrhl řešení, které nejen že by mohlo odolat současnému vytížení, ke kterému zde dochází, ale také může být provedeno rychle, aby se minimalizovalo narušení provozu.Když si městská rada v anglickém Birminghamu uvědomila, že opakovaně řeší opravu povrchu na oblíbeném autobusovém terminálu v hustě osídlené části města, CEMEX navrhl řešení, které je vhodné i pro ty nejnáročnější podmínky.
Městská rada v anglickém městě Birmingham potřebovala vyřešit opravu povrchu autobusového terminálu v Druids Heath, což je konečná oblíbené městské autobusové linky v hustě osídlené části jižního Birminghamu. Kvůli hustému provozu se povrch neustále odlamoval, praskal a propadal.
Pravidelné opravy autobusového terminálu, který byl tradičně vyroben z asfaltu, působily v této hustě osídlené části města značné potíže s přesměrováním veřejné dopravy. Proto se Amey LG, provozovatel údržby a správy místních silnic Birmingham Highways Maintenance and Management Service, obrátil na CEMEX s žádostí o alternativní materiál, který by dokázal odolat namáhání, kterému je v současnosti autobusový terminál vystaven, a který by navíc zajistil rychlou realizaci, aby se minimalizovalo narušení služby.
CEMEX doporučil použít válcovaný beton (Roller Compacted Concrete, RCC). RCC, který je vhodný pro nejnáročnější podmínky, dokáže odolat vysoce koncentrovanému zatížení a je odolný extrémně nízkým i vysokým teplotám. Společnost Amey LG si nejprve prověřila výsledek realizace silnice Tattershall Quarry Hall Road, kde CEMEX nedávno RCC použil, a poté usoudila, že je pro opravu povrchu autobusového terminálu ideálním stavebním materiálem.  
Na základě úzké spolupráce konstruktérů ze společností CEMEX a Amey LG byla připravena směs RCC na míru tak, která oddálila tvrdnutí směsi při přepravě a současně zajistila, aby na dokončení opravy povrchu autobusového terminálu stačily pouhé čtyři dny. Po odstranění stávajícího materiálu, které trvalo první dva dny, CEMEX třetí den dodal na místo stavby 160 tun RCC v 10 dávkách a prostřednictvím tradičních asfaltovacích strojů položil 150 mm silnou povrchovou vrstvu. Zbytek třetího dne a čtvrtý den nechali materiál zrát. Pátý den byla silnice otevřena pro veřejný provoz, jak bylo naplánováno - oproti tradičnímu betonu byla dosažena značná úspora času.
Ve srovnání s asfaltem představoval RCC pro tento náročný projekt vynikající řešení. Asfalt totiž nezajišťuje žádnou odolnost vůči únikům oleje a nafty a je méně odolný silně koncentrovanému zatížení – což jsou dva nejdůležitější aspekty u této zakázky.
Co se týče zajištění nepřetržitosti služby, „navržená směs RCC zajistila rychlejší tvrdnutí, díky čemuž byl prostor otevřen pro provoz následující den, což minimalizovalo komplikace pro osoby cestující místní autobusovou dopravou,“ shrnul Steve Crompton, CEMEX National Technical Director z Velké Británie.

Pátý den byla silnice otevřena pro veřejný provoz, jak bylo naplánováno -oproti tradičnímu betonu byla dosažena značná úspora času

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved