Media Centre
Média

CEMEX dodává speciální beton pro největší letiště v Lotyšsku

CEMEX v Lotyšsku dodává stavební řešení včetně více než 80.000 m³ speciálních transportních betonů pro zásadní vylepšení Mezinárodního letiště v Rize, jehož dokončení se očekává v srpnu 2014. Toto letiště, původně postavené v roce 1973, je největší v Baltských státech a odbaví téměř 5 milionům lidí ročně.


„Jsme hrdí, že jsme byli vybráni jako partner pro tento důležitý projekt, který bude přínosem pro miliony obyvatel a návštěvníků v mnoha nadcházejících letech,“ říká Country Director společnosti CEMEX v Lotyšsku Enrique Garcia. „Neustále se snažíme spolupracovat při rozvoji lotyšské infrastruktury a regionu prostřednictvím dodávek nejlepších materiálů a technického servisu pro nejambicióznější stavební projekty na všech trzích, kde působíme.“

Projekt Mezinárodního letiště v Rize zahrnuje rekonstrukci odmrazovacích stání, přístupových cest a ploch, kde probíhá parkování letadel, nakládání nebo vykládání, tankování nebo nastupování pasažérů. Všechny tyto nové plochy budou vystaveny extrémním teplotám a ponesou vysokou hmotnost zatížení, což vyžaduje speciální produkty, které dokážou tyto podmínky snést bez popraskání. CEMEX dodal speciální transportní beton, který splnil všechny technické požadavky projektu včetně vysoké odolnosti vůči mrazu, chemickému působení rozmrazovacích prostředků a otěru.

CEMEX také navíc pro tento projekt poskytuje prvotřídní logistiku. Na stavbu byly umístěny dvě vyhrazené betonárny včetně jedné, kterou společnost zakoupila specificky pro tento projekt. To umožňuje společnosti CEMEX zaručit včasnou dodávku materiálů, dodržení termínu a rozpočtu projektu. Oba závody budou produkovat více než 1.000 m³ betonu denně pro lití, které bude trvat nepřetržitě několik týdnů. Navíc společnost jmenovala odborníka pro kontrolu kvality, který má za úkol zajistit, aby veškerý dodaný materiál splňoval přísné požadavky.

V betonové směsi se používá cement typu CEM I 42,5 N z místní cementárny CEMEX Broceni, která je jednou z nejmodernějších v Evropě. Tento závod zahájil činnost v roce 2010 a vyžádal si investici 292 milionů eur. Závod splňuje všechny mezinárodní normy pro ochranu životního prostředí a dokáže produkovat asi 1,5 milionů tun cementu ročně. Mezi rozmanité technologické inovace závodu patří sušárna, která spotřebuje k výrobě slínku asi polovinu tepelné energie ve srovnání s předchozí technologií a je schopna nahradit více než 70 % fosilních paliv alternativními palivy, čímž snižuje dopad na životní prostředí.

CEMEX je globální firmou vyrábějící stavební materiály, která poskytuje vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby zákazníkům a společenstvím ve více než 50 zemích po celém světě. CEMEX má bohatou historii zlepšování blahobytu těch, kterým poskytuje služby, neboť se snaží vyhledávat inovační průmyslová řešení a efektivní vylepšení a podporovat udržitelnou budoucnost.  

Vyhledávání betonárny

Select product from list
Search

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved