Media Centre
Média

CEMEX v Mexiku inovuje s mobilním systémem pro třídění pevného odpadu

CEMEX v Mexiku inovuje s mobilním systémem pro třídění pevného odpadu používaného jako alternativní palivo

CEMEX v Mexiku představil inovativní systém pro třídění pevného odpadu ve formě mobilního závodu, který bude podporovat snahy společnosti zvýšit využívání alternativních paliv. Tento systém pomůže prodloužit dobu použitelnosti skládek, zvýšit míru využití recyklovatelných materiálů, zlepšit pracovní podmínky pro pracovníky na skládkách a vyrábět lepší alternativní paliva. Očekává se, že systém pomůže ročně ušetřit 130.000 tun emisí CO2 do atmosféry.

Mobilní závod zpracovává pevný odpad, který drtí, odděluje, třídí a lisuje do balíků, které se využívají jako alternativní palivo v cementárnách. Tento systém bude použit v celé zemi, počínaje centrálním Mexikem. Cílem je přinést nové řešení pro skládky nacházející se v blízkosti provozoven společnosti CEMEX. Výrobní cíl za prosinec 2013 je přibližně 10.000 tun alternativních paliv.

Alternativní paliva jsou pilířem uhlíkové a energetické strategie společnosti CEMEX, která jí umožňuje snížit její ekologickou stopu a maximalizovat příspěvek jejích závodů pro společnost. Alternativní paliva přinášejí mnoho environmetálních výhod, mimo jiné snižují používání běžných neobnovitelných fosilních paliv, představují čisté, konečné a ekologicky šetrné řešení likvidace odpadu bez skládkování a přinášejí snížení emisí CO2 do atmosféry.

CEMEX je globální firmou vyrábějící stavební materiály, která poskytuje vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby zákazníkům a společenstvím ve více než 50 zemích po celém světě. CEMEX má bohatou historii zlepšování blahobytu těch, kterým poskytuje služby, neboť se snaží vyhledávat inovační průmyslová řešení a efektivní vylepšení a podporovat udržitelnou budoucnost.

Vyhledávání betonárny

Select product from list
Search

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved