Média

CEMEX napomáhá řešit problémy urbanizace

Společnost CEMEX („CEMEX“) (NYSE: CX) vydala svou Zprávu o udržitelném rozvoji pro rok 2013 (2013 Sustainable Development Report), která ukazuje významný pokrok u hlavních priorit, jež jsou v souladu s výzvami rostoucí městské populace.


Během roku 2013 CEMEX pracoval na koncepci a rozvoji nových produktů a řešení na podporu efektivních stavebních postupů, zachování přírodních zdrojů, snížení uhlíkové stopy svých projektů během celého životního cyklu, zlepšení bezpečnosti na pracovišti a na podporu dobrých vztahů se svými komunitami a zájmovými stranami.

„Letošní zpráva reaguje na nejvýznamnější a nejrelevantnější trendy v oblasti udržitelnosti, kterým dnes svět čelí – rostoucí výzva urbanizace. Jak světová populace roste, příslib práce a prosperity láká stále více lidí do městského prostředí,“ řekl Fernando A. Gonzalez, generální ředitel společnosti CEMEX. „Jako celosvětový dodavatel stavebních materiálů a řešení máme jedinečnou pozici k tomu, abychom pomohli řešit stavební a environmentální výzvy související s urbanizací.“

Některé důležité body ze zprávy:

  • Dokončeno 368 infrastrukturních projektů, což představuje téměř 7,5 milionů m2 betonových vozovek pro dálnice, projekty hromadné dopravy, letištní ranveje a městské ulice v 15 zemích.
  • Dokončeny dvě nové linky metrobusu (Bus Rapid Transit, BRT) v mexických městech Puebla a Monterrey, čímž celkový počet linek od společnosti CEMEX stoupl na jedenáct. Linka ve městě Puebla by podle očekávání měla snížit emise CO2 asi o 26.000 tun a ušetřit při přepravě až 35 minut. „Ecovia“ Monterrey by měla snížit čas dojíždění až o 50 % a ve střednědobém horizontu omezit využívání osobních vozidel o 15 až 20 %.
  • Nabídka řešení pro bydlení nyní zahrnuje industrializované, energeticky efektivní bydlení v bytových domech odolných vůči katastrofám. V roce 2013 CEMEX vybudovat 7513 domů (v roce 2012 jich bylo 2942) a nyní realizuje projekty v 19 zemích (v roce 2012 jich bylo 9).
  • Od zahájení v roce 1998 již více než 2,3 milionů lidí využilo programů výstavby svépomocí společnosti CEMEX, jako je například Patrimonio Hoy, ConstruApoyo a Productive Centers of Self-Employment.
  • V roce 2013 CEMEX dále transformoval zemědělský, průmyslový a městský odpad do paliva pro cementářské pece a dosáhl 28,4% substituce alternativními palivy, což je nejvíce mezi jeho hlavními konkurenty.Celkově iniciativy společnosti pro snížení uhlíkových emisí ušetřily během roku 2013 více než 7 milionů tun emisí CO2 do atmosféry, což odpovídá emisím 1,3 milionu vozidel za jeden rok.
  • CEMEX vyzval 80 % svých celosvětových dodavatelů, aby si nechali externě zhodnotit svůj výkon v oblasti společenské odpovědnosti, a to v rámci snah společnosti CEMEX průběžně hodnotit svůj dodavatelský řetězec ve všech zemích, kde působí.

Zpráva obsahuje externí omezené prohlášení o věrohodnosti od společnosti PricewaterhouseCoopers pro již osmý rok v řadě, jakož i prohlášení od poradního panelu pro reporting udržitelnosti (Sustainability Reporting Advisory Panel) společnosti CEMEX.

Pokud se chcete dozvědět více o strategii a iniciativách společnosti CEMEX v oblasti udržitelnosti, přečtěte si Zprávu u udržitelném rozvoji za rok 2013 (2013 Sustainable Development Report) společnosti CEMEX, která získala aplikační úroveň GRI A+ již šest let po sobě a je k dispozici na globálních webových stránkách.

Pro usnadnění přístupu ke všem relevantním dokumentům CEMEX na svých stránkách vytvořil pro analytiky speciální sekci nazvanou ESG Analyst and SRI Center (Sekce pro analytiky ESG a SRI). Tato sekce obsahuje přímé odkazy na klíčové informace, jako je SDR, index GRI, UNGC COP, politiky, stanoviska apod.

### 

CEMEX je přední celosvětový výrobce a dodavatel betonových směsí, cementu, kameniva, přísad a dalších stavebních materiálů. Poskytuje vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby zákazníkům a komunitám ve více než 50 zemích. V České republice CEMEX provozuje 60 betonáren, 7 štěrkoven, 6 kamenolomů a cementovou mlýnici.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved