CEMEX navrhuje nový model pro výstavbu cenově dostupného bydlení


  • CEMEX během Světového ekonomického fóra o Latinské Americe 2010 (World Economic Forum on Latin America 2010) navrhuje, abychom se vymanili z paradigmat, která omezují výstavbu a dosažitelnost cenově dostupného bydlení v Latinské Americe.
  • CEMEX navrhuje přilákat soukromé investice do projektů bytové výstavby pro nízkopříjmové skupiny jako do přechodné fáze k vlastnictví vlastních domů.

Cartagena de Indias, Kolumbie. 8. dubna 2010 - Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. (NYSE: CX) dnes navrhla nový model výstavby cenově dostupného bydlení na Světovém ekonomickém fóru o Latinské Americe 2010, které se konalo ve městě Cartagena de Indias v Kolumbii. Jesus Gonzalez, prezident společnosti CEMEX pro region Střední Amerika, předložil tento návrh na zasedání „Odstraňování nedostatků bytové výstavby“ (Eradicating Housing Deficits).

Pan Gonzalez přispěl k jednání u kulatého stolu o strategiích pro snížení nedostatku bytové výstavby v rozvojových zemích navržením nové strategie založené na úspěšných zkušenostech společnosti CEMEX v oblasti poskytování řešení dostupného bydlení. Pan Gonzalez tvrdí, že problémy, kterým čelí mnoho rodin s nízkými příjmy, včetně špatného stavu domů postavených svépomocí, častých nesrovnalostí ve vlastnictví pozemků, vysokých nákladů na urbanizaci ve vztahu k průměrnému příjmu a včetně rostoucího nedostatku bydlení, jsou důsledkem částečně neplatných paradigmat.

Návrh společnosti CEMEX je založen na představě, že jedinci s nižším příjmem jsou schopni tvořit úspory, které by mohli využít k zaplacení vlastního domu. „Prostřednictvím našeho programu Patrimonio Hoy se nám podařilo zjistit, že se správnou pomocí může rodina a celá komunita odložit potřebné finanční prostředky, aby dostála svým platebním závazkům,“ vysvětlil Gonzalez a odmítl přesvědčení, že nízkopříjmová populace nemá žádnou schopnost tvořit úspory.

Tento nový model představený společností CEMEX se snaží zavést systémy pronájmu jako životaschopnou alternativu k vlastnictví domů. Z tohoto nového pohledu vyplývá, že je třeba reformovat veřejnou politiku tak, aby se vyvážila ochrana zájmů vlastníků i nájemníků a podpořily vlastnické struktury založené na sdruženích a družstvech a umožnily příležitosti pro alternativy „od pronájmu k vlastnictví“.

Další překážkou, kterou je třeba překonat, je potřeba budovat bydlení rychleji, ale zároveň snižovat náklady prostřednictvím inovativních řešení. „K dispozici jsou nové stavební techniky, například používání rámů na betonové konstrukce, které umožňují dokončení základní konstrukce domu za čtyři dny,“ řekl Gonzalez. Ty musí doplnit vládní iniciativy, které omezí byrokracii v udělování stavebních povolení. Kolumbie, Guatemala, Honduras a Panama již v tomto směru učinili významné kroky vpřed, výrazně zredukovali náklady a koloběh nových projektů.

Poslední myšlenka, kterou CEMEX zdůraznil, je, že projekty bytové výstavby pro nízkopříjmové skupiny jsou atraktivní pro developery. Pan Gonzalez poznamenal, že „velké společnosti a developeři se sešli a přinesli zdroje, technologii a know-how ve prospěch sektoru bytové výstavby“. V tomto ohledu jsou prvními příklady Kolumbie a Mexiko. „Zmírnění nedostatku bydlení, který převládá v Latinské Americe, vyžaduje společné úsilí veřejného a soukromého sektoru, jakož i nevládních organizací. Musíme vybudovat nové spojenectví mezi vládami, developery, finančními subjekty a komunitami při výstavbě významných bytových projektů,“ uzavřel.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved