Média

CEMEX oznámil výsledky za 2. čtvrtletí roku 2013


16.08.2013

Praha 15. srpna 2013 - CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (NYSE: CX), dnes oznámil, že konsolidované čisté tržby dosáhly 4 mld. USD v průběhu druhého čtvrtletí roku 2013, což představuje nárůst o 4% ve srovnání se stejným obdobím roku 2012. Provozní EBITDA se zvýšil o 4% během čtvrtletí na 730 mil. USD v porovnání se stejným obdobím v roce 2012. Nastavení vyššího počtu pracovních dnů v průběhu čtvrtletí, zlepšilo konsolidované čisté tržby o 2% a provozní zisk EBITDA vzrostl o 2% ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Nejdůležitější konsolidované finanční a provozní výsledky společnosti CEMEX za druhé čtvrtletí roku 2013

  • Nárůst konsolidovaných čistých tržeb byl způsoben zejména vyššími cenami našich produktů vlokální měně a vyšších objemech ve většině našich regionů.
  • Provozní zisk před dalšími výdaji, ve druhém čtvrtletí vzrostl o 24% na 451 mil. USD.
  • Provozní EBITDA vzrostl za čtvrtletí o 4%, úprava počtu pracovních dnů v průběhu čtvrtletí zapříčinila zvýšení o 2%.
  • Provozní marže EBITDA v tomto čtvrtletí dosáhla 18,2%.
  • Volné cash flow po odečtení investičních výdajů za dané čtvrtletí činil 86 mil. USD, tedy negativní oproti minulému období, kdy činil 21 mil. USD.

Fernando A. González, výkonný viceprezident pro finance a správu, řekl: "Jsme potěšeni oznámit, že se jedná o osmé za sebou jdoucí období, kdy došlo ke zlepšení ukazatele EBITDA. Dále došlo ke zvýšení cen v místní měně pro cement, hotové betonové směsi a kameniva během druhého čtvrtletí. Na straně nákladů, naše iniciativa, náhrada alternativními palivy, je pro nás nadále velmi vysokou prioritou. Během čtvrtletí dosáhlo alternativní využití paliva 28 %. Rovněž se očekává, že iniciativy z oblasti nákladů v Mexiku a Severní Evropě budou mít za následek úsporu asi 100 mil. USD v průběhu druhé poloviny roku 2013. "

Konsolidované firemní výsledky

Během druhého čtvrtletí roku 2013, dosáhl čistý zisk po úrocích ztráty 152 mil. USD, tedy zlepšení oproti ztrátě ve výši 187 mil. USD ve stejném období loňského roku. Celkové dluhopisy se snížily o 51 mil. USD v průběhu druhého čtvrtletí.

Nejdůležitější výsledky ve druhém čtvrtletí 2013 na geografických trzích

Čisté tržby v našich provozech v Mexiku vzrostly ve druhém čtvrtletí roku 2013 o 2% na US 847 mil. USD, ve srovnání s USA 833 mil. USD ve druhém čtvrtletí roku 2012. Provozní EBITDA klesl o 17% na 250 mil. USD ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

CEMEX ve Spojených státech vykázal čisté tržby 868 mil. USD ve druhém čtvrtletí roku 2013, o 9% více oproti stejnému období v roce 2012. Provozní EBITDA se zvýšil na 80 mil. USD v prvním čtvrtletí, ve srovnání s 27 mil. USD ve stejném čtvrtletí roku 2012.

V Severní Evropě, čisté tržby za druhé čtvrtletí roku 2013 se snížily o 1% na 1,088 mil. USD, ve srovnání s 1,100 mil. USD ve druhém čtvrtletí roku 2012. Provozní EBITDA dosáhl výše 108 mil. USD o 11% méně než ve stejném období loňského roku.

Druhé čtvrtletí čisté tržby v oblasti Středomoří byly 400 mil. USD, o 4% vyšší ve srovnání s 384 mil. USD v průběhu druhého čtvrtletí roku 2012. Provozní EBITDA klesl o 2% na 940 mil. USD za druhé čtvrtletí ve srovnání se stejným obdobím v roce 2012.

CEMEX v Jižní, Střední Americe a Karibiku vykázal čisté tržby 561 mil. USD v průběhu druhého čtvrtletí roku 2013, což představuje nárůst o 6% než ve stejném období roku 2012. Provozní EBITDA vzrostl o 12% na 211 mil. USD ve druhém čtvrtletí roku 2013, ze 189 mil. USD dolarů ve druhém čtvrtletí roku 2012.

CEMEX v Asii vykázal 14% nárůst čistých tržeb za druhé čtvrtletí roku 2013, na 162 mil. USD oproti druhému čtvrtletí roku 2012 a provozní EBITDA za čtvrtletí činil 38 mil. USD, více o 29% oproti stejnému období loňského roku.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved