Static Image
Média

CEMEX oznámil výsledky za 4. čtvrtletí a celý rok 2012


08.02.2013

Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. („CEMEX“) (NYSE: CX), oznámila, že oproti srovnatelným obdobím roku 2011, vzrostl v roce 2012 provozní EBITDA o 10% na 2,6 mld. USD, přičemž čisté zisky zaznamenaly pokles o 2 % na 15 mld. USD. Provozní EBITDA ve čtvrtém čtvrtletí 2012 vzrostl o 13 % na 611 milionů USD, zatímco čisté tržby zůstaly stabilní na 3,7mld. USD.

Nejdůležitější konsolidované finanční a provozní výsledky společnosti CEMEX za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2012

  • Hlavním hybatelem poptávky na většině našich trhů byl sektor infrastruktury a bytové výstavby.
  • Volné cash flow po odečtení investičních výdajů dosáhlo v tomto čtvrtletí 228 mil. USD, což je o 40 % méně než ve stejném období roku 2011, kdy byla jeho hodnota 379 mil. USD.
  • Provozní zisk EBITDA vzrostl ve čtvrtém kvartálu o 13% a za celý rok 2012 se zvýšil o 10%.Provozní marže EBITDA vzrostla o 1.9 procentního bodu za poslední čtvrtletí a o 2 procentní body za rok 2012.
  • Provozní zisk ve čtvrtém kvartálu 2011 vzrostl o 26 % na 285 mil. USD oproti srovnatelnému období roku 2011 a za celý rok 2012 vzrostl o 35 % na 1,3 mld. USD.

Fernando A. González, výkonný viceprezident pro finance a správu, řekl: "2012 byl pro společnost CEMEX rokem zotavení. V jeho průběhu jsme dosáhli nejvyšší EBITDA a nejvyšší provozní marže EBITDA od roku 2009. Jednalo o čtvrtletí, které zaznamenalo nárůst EBITDA za šest po sobě jdoucích obdobích. Jsme velmi potěšeni výkonem našich operací ve Spojených státech, Jižní, Střední Americe a Karibiku a regionech v Asii. V USA jsme v případě výsledků EBITDA ziskoví, poprvé od roku 2009. Kromě toho jsme měli rekordní objemy prodaného cementu v Kolumbii, Panamě, Nikaragui a na Filipínách. V průběhu roku 2012 jsme udělali rozhodující kroky k vyrovnání dluhu a k posílení naší kapitálovou strukturu. V rámci nové smlouvy, sjednané do února 2017, jsme vyřešili veškerou požadovanou amortizaci. Dnes jsme nejen v lepším finančním stavu, ale také v mnohem pružnějším a flexibilnějším provoze. "

Konsolidované firemní výsledky

Během posledního čtvrtletí roku 2012 dosáhl čistý zisk po úrocích 489 mil. USD, oproti ztrátě ve výši 761 mld. USD ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011. Celkové dluhopisy se snížily o 1,0 mld. USD v průběhu posledního čtvrtletí roku 2012.

Nejdůležitější výsledky ve čtvrtém čtvrtletí 2012 na geografických trzích

Čisté tržby našich provozoven v Mexiku rostly meziročně ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012 o 2 % na 832 mil. USD ve srovnání s 818 mil. USD ve čtvrtém kvartálu roku 2011. Provozní EBITDA při stejném srovnání klesl o 4 % na 297 mil. USD oproti stejnému období loňského roku.

Provozovny společnosti CEMEX ve Spojených státech vykázaly ve čtvrtém kvartálu 2012 čisté tržby 756 mil. USD, což je oproti stejnému období roku 2011 nárůst o 11 %. Provozní EBITDA dosáhl ve čtvrtletí 13 mil. USD.

V Severní Evropě ve čtvrtém kvartálu 2012 klesly čisté tržby o 8 % na 1 mld. USD oproti 1,1 mld. USD ve čtvrtém kvartálu 2011. Provozní EBITDA v tomto čtvrtletí dosáhl 80 mil. USD, což je o 2 % méně než ve stejném období loňského roku.

Čisté tržby ve čtvrtém kvartálu v regionu Středozemí dosáhly 354 mil. USD, což je pokles oproti stejnému období roku 2011 o 8 %. Provozní EBITDA oproti srovnatelnému období roku 2011 klesl o 12 % na 82 mil. USD.

Provozovny společnosti CEMEX v regionu Jižní/Střední Amerika a Karibik vykázaly během čtvrtého čtvrtletí roku 2012 čisté tržby ve výši 520 mil. USD, což oproti stejnému období roku 2011 představuje nárůst o 16 %. Provozní EBITDA v tomto čtvrtletí vzrostl ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 37 % ze 116 mil. USD na 159 mil. USD.

V Asii se naše čisté tržby oproti čtvrtému kvartálu roku 2011 zvýšily o 12% a dosáhly 139 mil. USD, zatímco provozní EBITDA dosáhl 28 mil. USD, což znamená oproti stejnému období předchozího roku zvýšení o 55 %.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved