CEMEX oznamuje emisní cenu nových CPO


Monterrey, Mexiko. 27. května 2010 - Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. (NYSE: CX) (dále jen jako „CEMEX“), dnes oznámila, že emisní cena nových kmenových podílnických certifikátů (Ordinary Participation Certificates, CPO), které budou doručeny majitelům kmenových akcií společnosti CEMEX série „A“ a „B“ a CPO v důsledku zvýšení kapitálu, které schválili akcionáři společnosti CEMEX na valné hromadě řádných akcionářů, která se konala 29. dubna 2010, je 14,2460 MXN za CPO společnosti CEMEX. Tato částka je vážený průměr ceny všech transakcí CPO společnosti CEMEX na Mexické burze cenných papírů (Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.) k 27. květnu 2010.

Akcie budou upsány za cenu 4,7487 MXN za akcii - z toho 0,00277661 MXN půjde do našeho základního kapitálu a zbytek bude ážio za upsání kapitálu - a bude považována za zcela splacenou po kapitalizaci zadržených příjmů. Akcionáři společnosti CEMEX nebudou muset v souvislosti s vystavením akcií nic zaplatit.

Současní akcionáři společnosti CEMEX obdrží 1 nový CPO na 25 držených CPO společnosti CEMEX nebo případně 3 nové akcie za 75 akcií, které jsou v současnosti nesplacené, a držitelé amerických depozitních certifikátů (American Depositary Shares, ADS) společnosti CEMEX obdrží 1 nově emitovaný ADS za 25 držených ADS. Za žádných okolností nebude vyplácena hotovost, ani za částky, za které nelze emitovat žádné akcie. Doručení nových CPO či připadně akcií začně probíhat od 7. června 2010. Pouze majitelé k 1. červnu 2010 zaregistrovaných CPO nebo ADS společnosti CEMEX obdrží nové akcie jako důsledek zvýšení základního kapitálů. Nové ADS k emisi budou distribuovány dne 8. června 2010 (nebo kolem 8. června). Každý ADS představuje 10 CPO.

V důsledku toho bude příslušným způsobem upraven přepočítací kurz 4,875% směnitelných podřízených dlužných směnek společnosti CEMEX splatných v roce 2015 a 10% povinně směnitelných obligací splatných v roce 2019.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved