CEMEX oznamuje exspiraci nabídek na výměnu pro své věčné dluhopisy


Monterrey, Mexiko. 11. května 2010 - Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. (NYSE: CX), dnes oznámila výsledky jejích čtyř samostatných soukromých nabídek na výměnu aktuálně nesplacených Věčných dluhopisů společnosti CEMEX za nové přednostní zajištěné směnky denominované v USD a EUR (dále jen tako „Nové přednostní zajištěné směnky“). Datum vypořádání pro Nové přednostní zajištěné směnky se očekává 12. května 2010.

Emitentem Nových přednostních zajištěných směnek (dále jen „Emitent“) je CEMEX España, S.A., jednající prostřednictvím své lucemburské pobočky. V souladu s podmínkami popsanými v důvěrném memorandu o nabídce Emitenta z 5. dubna (ve znění pozdějších dodatků, dále jen jako „Memorandum o nabídce“) a průvodním dopise (dále jen jako „Průvodní dopis“), Emitent nabídl vyměnit:

  1. jakékoliv řádně nabídnuté a přijaté nesplacené vypověditelné Věčné dluhopisy denominované v USD s fixním a proměnlivých úročením 6,196% v ceně 743,75 USD za 1000 USD jistiny Nových dolarových přednostních zajištěných směnek („Nabídka na výměnu 6,196 % USD“),
  2. jakékoliv řádně nabídnuté a přijaté nesplacené vypověditelné Věčné dluhopisy denominované v USD s fixním a proměnlivých úročením 6,640% v ceně 746,25 USD za 1000 USD jistiny Nových dolarových přednostních zajištěných směnek („Nabídka na výměnu 6,640% USD“),
  3. jakékoliv řádně nabídnuté a přijaté nesplacené vypověditelné Věčné dluhopisy denominované v USD s fixním a proměnlivých úročením 6,722% v ceně 753,75 USD za 1000 USD jistiny Nových dolarových přednostních zajištěných směnek („Nabídka na výměnu 6,722% USD“),
  4. jakékoliv řádně nabídnuté a přijaté nesplacené vypověditelné Věčné dluhopisy denominované v EUR s fixním a proměnlivých úročením 6,277% v ceně 717,50 EUR za 1000 EUR jistiny buď Nových eurových přednostních zajištěných směnek nebo Nových dolarových přednostních zajištěných směnek dle výběru držitele provádějícího výměnu (dále jen „Nabídka na výměny EUR“, a spolu s Nabídkou na výměnu 6,196 % USD, Nabídkou na výměnu 6,640 % USD a Nabídkou na výměnu 6,722 % USD dále jen jako „Nabídky na výměnu“). Výměna Věčných dluhopisů denominovaných v EUR za Nové dolarové přednostní zajištěné směnky bude uskutečněna kurzem 1,3468 USD za 1,00 EUR, což je oficiální směnný kurz vyhlášený Evropskou centrální bankou dne 1. dubna 2010.

Nabídka na výměnu vypršela v 23:59 hod. newyorského času dne 7. května 2010 (dále jen jako „Revidované datum exspirace“). Kromě příslušných souhlasů s navrhovanými změnami úředních dokumentů, které řídí Věčné dluhopisy a výchozí Směnky ve dvojí měně, a souvisejícími změnami některých zajišťovacích dokumentů, byly k Revidovanému datu exspirace řádně nabídnuty a nestaženy v sériích následující částky:

  1. 203.118.000 USD celkové výše jistiny (neboli 58,03%) nesplacených Věčných dluhopisů denominovaných v USD s fixním a proměnlivých úročením 6,196%.
  2. 381.118.000 USD celkové výše jistiny (neboli 50,82%) nesplacených Věčných dluhopisů denominovaných v USD s fixním a proměnlivých úročením 6,640%.
  3. 451.107.000 USD celkové výše jistiny (neboli 50,12%) nesplacených Věčných dluhopisů denominovaných v USD s fixním a proměnlivých úročením 6,722%.
  4. 463.948.000 USD celkové výše jistiny (neboli 63.55%) nesplacených Věčných dluhopisů denominovaných v EUR s fixním a proměnlivých úročením 6,277%.

CEMEX získal souhlasy se žádostí od většiny držitelů všech čtyř výše uvedených podílů svých Věčných dluhopisů. Díky tomu byla podmínka vztahující se k přijetí souhlasů s takovou žádostí od oprávněných držitelů k nebo před Původním datem exspirace splněna pro každou Nabídku na výměnu.

Nabídnuté Věčné dluhopisy budou akceptovány pro výměnu do (1) 1.067.665.000 USD Nových přednostních zajištěných směnek denominovaných v USD se splatností do 12. května 2020 s kuponovým výnosem 9,25%, které jsou vypověditelné nejdříve pět let od své původní emise, a (2) 115.346.000 EUR Nových přednostních zajištěných směnek denominovaných v EUR se splatností do 12. května 2017 s kuponovým výnosem 8,875%, které jsou vypověditelné nejdříve čtyři roky od své původní emise. Úrok z Nových dolarových přednostních zajištěných směnek a Nových eurových přednostních zajištěných směnek bude splatný pololetně zpětně vždy k 15. květnu a 15. listopadu počínaje 15. listopadem 2010 až do jejich konečné splatnosti.

Díky Nabídkám na výměnu se celková zadluženost společnosti CEMEX (včetně Věčných dluhopisů) sníží přibližně o 437 milionů USD (vypočteno pomocí reprezentativního směnného kurzu euro/dolar 1.3468 zveřejněného Evropskou centrální bankou 1. dubna 2010).

Nové přednostní zajištěné směnky (i) budou znamenat vyšší závazky Emitenta, (ii) budou mít bezpodmínečně přednostní zajištění stejnými garanty, jaké mají Směnky ve dvojí měně: CEMEX, S.A.B. de CV, CEMEX México, S.A. de CV, a New Sunward Holding B.V., a (iii) jelikož Nové přednostní zajištěné směnky refinancují nebo nahradí stávající finanční zadlužení dle Dohody o financování ze dne 14. srpna 2009, ve znění pozdějších dodatků, budou mít stejnou bankovní záruku, která zajišťuje povinnosti vyplývající ze Směnek ve dvojí měně, Dohody o financování a dalšího přednostního zajištěného dluhu, který má výhodu této bankovní záruky.

Nabídky na výměnu ve Spojených státech se týkaly pouze „oprávněných institucionálních kupujících" v souladu s čl. 144A Zákona o cenných papírech z roku 1933 v platném znění (dále jen „Zákon o cenných papírech“), a osob, které nebyly „Američany“ dle definice v čl. 902 (k) Nařízení S Zákona o cenných papírech a které se účastnily jakékoli transakce v souladu s Nařízením S. Nové přednostní zajištěné směnky nebyly registrovány dle Zákona o cenných papírech a nemohou být nabízeny ani prodávány ve Spojených státech bez platné výjimky z požadavků na registraci. Nabídky na výměnu nebyly předloženy žádné osobě sídlící nebo bydlící v Italské republice. Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku k prodeji ani žádost o nabídku ke koupi Věčných dluhopisů ani Nových přednostních zajištěných směnek v jakékoli jurisdikci, ve které by taková nabídka nebo prodej byl protiprávní.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved