Média

CEMEX oznamuje organizační změny ve vyšším vedení

Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. („CEMEX“) (NYSE: CX) dnes oznámila změny v organizaci vyššího vedení, které mají okamžitou účinnost.


Pozice firemních zaměstnanců společnosti CEMEX budou nyní zorganizovány pod šest výkonných viceprezidentství, která budou podřízena generálnímu řediteli a vedena následujícími výkonnými představiteli:

 • José Antonio Gonzalez byl jmenován výkonným viceprezidentem pro finance (Executive Vice President of Finance, CFO) a bude dohlížet na oblast finance, controlling, daně a posuzování procesů (Finance, Controllership, Taxes and Processes Assessment).
 • Maher Al-Haffar byl jmenován výkonným viceprezidentem pro vztahy s investory, komunikaci a veřejné záležitosti (Executive Vice President of Investor Relations, Communications and Public Affairs).
 • Juan Pablo San Agustin bude pokračovat ve funkci viceprezidenta pro strategické plánování a rozvoj podniku (Executive Vice President of Strategic Planning and Business Development).
 • Luis Hernandez bude nadále působit jako výkonný viceprezident pro organizační a lidské zdroje (Executive Vice President of Organization and Human Resources). Kromě OHR, bezpečnostních a administrativních služeb bude dohlížet na procesy a IT, inovace, globální organizaci služeb, organizaci řízení dodavatelů (Processes and IT, Innovation, Global Service Organization, Vendor Management Organization) a Neoris.
 • Ramiro Villarreal byl jmenován výkonným viceprezidentem pro právo (Executive Vice President of Legal) a bude pokračovat ve funkci tajemníka představenstva.
 • Mauricio Doehner byl jmenován výkonným viceprezidentem pro firemní záležitosti a řízení podnikových rizik (Executive Vice President of Corporate Affairs and Enterprise Risk Management).  

Šest provozních regionálních prezidentství zůstane beze změn a jejich příslušní vedoucí představitelé budou nadále podřízeni přímo generálnímu řediteli:  

 • Juan Romero, prezident CEMEX Mexiko, který rovněž dohlíží na globální technologii (Global Technology).
 • Karl Watson, Jr., prezident CEMEX USA.
 • Jaime Elizondo, prezident CEMEX Jižní Amerika a Karibik, který také dohlíží na globální procurement (Global Procurement).
 • Ignacio Madridejos, prezident CEMEX Severní Evropa, který také dohlíží na globální energie a udržitelnost (Global Energy and Sustainability).
 • Jaime Muguiro, prezident CEMEX Středozemí;
 • Joaquin Estrada, prezident CEMEX Asie, který rovněž dohlíží na globální obchod (Global Trading).

### 

CEMEX je přední celosvětový výrobce a dodavatel betonových směsí, cementu, kameniva, přísad a dalších stavebních materiálů. Poskytuje vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby zákazníkům a komunitám ve více než 50 zemích. V České republice CEMEX provozuje 60 betonáren, 7 štěrkoven, 6 kamenolomů a cementovou mlýnici.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved