CEMEX oznamuje předčasné hotovostní proplacení „Certificados Bursátiles“


Monterrey, Mexiko. 2. června 2010 - Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. (NYSE: CX) (dále jen jako „CEMEX“) dnes oznámila předčasné zaplacení 2.641.890.675,23 MXN v burzovních certifikátech („Certificados Bursátiles“), a to po veřejné nabídce na hotovostní proplacení burzovních certifikátů (dále jen jako „Nabídka“). Nabídka získala souhlas od Národní komise pro banky a cenné papíry (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) (dále jen jako „CNBV“ nebo Mexický úřad pro cenné papíry.)

V důsledku Nabídky CEMEX částečně proplatí následující série burzovních certifikátů:

  1. Série označená CEMEX 08 a se splatností 5. listopadu 2010 bude částečně proplacena nominální částkou 483.004.100,00 MXN
  2. Série označená CEMEX 07U a se splatností 26. listopadu 2010 bude částečně proplacena nominální částkou 627.983.775,23 MXN
  3. Série označená CMX0002 06 a se splatností 5. března 2011 bude částečně proplacena nominální částkou 75.000.000,00 MXN
  4. Série označená CEMEX 06 a se splatností 10. března 2011 bude částečně proplacena nominální částkou 1.455.902.800,00 MXN

Termín Nabídky byl od 6. května 2010 do 2. června 2010. Série burzovních certifikátů zahrnuté v Nabídce představují dlouhodobé burzovní certifikáty emitované společností CEMEX, které jsou splatné ode dneška do 10. března 2011. V důsledku této nabídky CEMEX částečně předplatí výše uvedené burzovní certifikáty.

Dne 6. května byl zveřejněn prospekt hotovostní veřejné nabídky popisující podmínky Nabídky (dále jen jako „Prospekt“). CEMEX předplatí platně předložené burzovní certifikáty za cenu stanovenou Společností v souladu s ustanoveními Prospektu. Tento Prospekt byl zveřejněn a je přístupný na stránkách Mexické burzy cenných papírů (Bolsa Mexicana de Valores), SAB. de C.V. (www.bmv.com.mx), Národní komise pro banky a cenné papíry („CNBV“ neboli Mexického úřadu pro cenné papíry) a společnosti CEMEX (www.cemex.com).

CEMEX má k dispozici dostatek financí na realizací Nabídky. Tyto finance byly získány z emise volitelně směnitelných podřízených dlužných směnek (optional convertible subordinated notes) dne 30. března 2010. Datum vypořádání bude 4. června 2010.

V Nabídce vystupovali Casa de Bolsa BBVA Bancomer a Casa de Bolsa Santander jako spoluemitenti a Casa de Bolsa HSBC jako spoluvedoucí Nabídky.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved