CEMEX oznamuje nabídku na proplacení "Certificados Bursátiles"


Monterrey, Mexiko, 7. května 2010 - Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. (NYSE: CX) ("CEMEX") dnes oznámila veřejnou nabídku (dále jen jako "Nabídka") na hotovostní proplacení burzovních certifikátů až do výše přibližně 6.111.771.084 pesos. Nabídka získala souhlas od Národní komise pro banky a cenné papíry (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) (dále jen jako "CNBV" nebo Mexický úřad pro cenné papíry.)

Nabídka zahrnuje následující série burzovních certifikátů:

  1. Série s burzovním symbolem CEMEX 08 a splatnosti k 5. listopadu 2010;
  2. Série s burzovním symbolem CEMEX 07U a splatnosti k 26. listopadu 2010;
  3. Série s burzovním symbolem CMX0002 06 a splatnosti k 10. březnu 2011; a
  4. Série s burzovním symbolem CEMEX 06 a splatnosti k 10. březnu 2011.

Termín Nabídky, která je předmětem prodloužení, bude od 6. května 2010 do 2. června 2010. Všechny série burzovních certifikátů zahrnuté v Nabídce představují dlouhodobé burzovní certifikáty emitované společností CEMEX, které jsou splatné od data této Nabídky do 10. března 2011.

Byl zveřejněn prospekt hotovostní veřejné nabídky popisující podmínky Nabídky (dále jen jako "Prospekt"). CEMEX proplatí platně předložené burzovní certifikáty za cenu stanovenou Společností pro každou sérii burzovních certifikátů, na které se Nabídka vztahuje, v souladu s ustanoveními Prospektu. Tento Prospekt byl zveřejněn a je přístupný na stránkách Mexické burzy cenných papírů (Bolsa Mexicana de Valores), SAB. de C.V. (www.bmv.com.mx), Národní komise pro banky a cenné papíry ("CNBV" neboli Mexického úřadu pro cenné papíry) a společnosti CEMEX (www.cemex.com).

CEMEX má k dispozici dostatek financí na realizací Nabídky. Tyto finance byly získány z emise volitelně směnitelných podřízených dlužných směnek (optional convertible subordinated notes) dne 30. března 2010. Pokud nebudou výsledky Nabídky pro Společnost uspokojivé, bude mít možnost alokovat tyto zdroje na realizaci plateb dle Dohody o financování, kterou uzavřela s bankami a dalšími hlavními věřiteli Společnosti dne 14. srpna 2009.

Všechny ostatní podmínky Nabídky jsou popsány v Prospektu.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved