CEMEX oznamuje výsledky za druhé čtvrtletí roku 2010


Monterrey, Mexiko. 27. července 2010 - Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. (NYSE: CX), dnes oznámila, že oproti srovnatelnému období roku 2009 její konsolidované čisté tržby klesly ve druhém čtvrtletí roku 2010 o 3% na přibližně 3,8 mld. USD. Provozní EBITDA ve druhém čtvrtletí roku 2010 poklesl o 13% na 664 mil. USD ve srovnání se stejným obdobím roku 2009. Konsolidované objemy prodaného cementu vzrostly meziročně o 3%, zatímco objemy prodejů transportního betonu a kameniva klesly o 5%, resp. o 4%.

Nejdůležitější finanční a provozní výsledky společnosti CEMEX za druhé čtvrtletí

  • Nižší tržby ve čtvrtletí byly způsobeny zejména nižšími výsledky našich amerických a evropských poboček.
  • Hlavním hybatelem poptávky na většině našich trhů byl sektor infrastruktury a bytové výstavby.
  • Provozní příjem v tomto čtvrtletí klesl o 23% ve srovnání se stejným obdobím loňského roku a dosáhl 295 mil. USD.
  • Volné cash flow po odečtení investičních výdajů na údržbu dosáhlo v tomto čtvrtletí 187 mil. USD oproti 456 mil. USD ve stejném období roku 2009, což je o 59% méně.

Fernando A. Gonzalez, výkonný viceprezident pro plánování a finance (Executive Vice President of Planning and Finance), řekl: „Během tohoto čtvrtletí jsme učinili další významný pokrok k dosažení našeho cíle snížit naše zadlužení. Dosud jsme zaplatili téměř 650 mil. USD našeho dluhu, a to ještě před splatností. Také se i přes přetrvávající nepříznivý vítr domníváme, že ekonomické podmínky na většině našich trhů se stabilizovaly nebo dosáhly inflexního bodu, což dokládají pozitivní prodeje cementu na několika našich trzích. Naše průběžné snahy o snižování nákladů a správné dimenzování našich provozů nám umožní využít zotavení ekonomiky.“

Konsolidované výsledky společnosti

Čistý zisk z průběžných činností dosáhl ve druhém čtvrtletí roku 2010 ztráty 301 mil. USD oproti zisku 173 mil. USD ve druhém kvartále roku 2009, a to díky nižšímu zisku z běžné činnosti, vyšším finančním výdajům a vyšší ztrátě z finančních nástrojů a kurzové ztrátě, a byl částečně zmírněn zisky z finančních příjmů.

Celkový dluh včetně věčných dluhopisů klesl o 1.581 mil. USD. V poklesu se odrazily platby předem dle Dohody o financování, pozitivní konverzní efekt během čtvrtletí a také snížení dluhu plynoucí z výměny značné části věčných dluhopisů za nové prioritní zajištěné směnky.

Nejdůležitější výsledky ve druhém čtvrtletí na geografických trzích

Čisté tržby našich poboček v Mexiku vzrostly meziročně ve druhém čtvrtletí roku 2010 o 8% na 923 mil. USD ve srovnání s 853 miliony USD ve druhém kvartálu roku 2009. Provozní EBITDA klesl meziročně o 2% na 321 mil. USD.

Pobočky společnosti CEMEX ve Spojených státech vykázaly ve druhém kvartálu 2010 čisté tržby 684 mil. USD, což je oproti stejnému období roku 2009 pokles o 8%. Provozní EBITDA klesl ve druhém čtvrtletí roku 2010 o 76%, z 70 mil. USD na 17 mil. USD.

V Evropě v tomto čtvrtletí klesly čisté tržby o 10% na 1,3 mld. USD oproti 1,5 mld. USD ve druhém čtvrtletí roku 2009. Provozní EBITDA klesl ve druhém čtvrtletí roku 2010 o 22% z 204 mil. USD na 158 mil. USD.

Pobočky společnosti CEMEX v regionu Jižní/Střední Amerika a Karibik vykázaly během druhého čtvrtletí roku 2010 čisté tržby ve výši 360 mil. USD, což oproti stejnému období roku 2009 představuje pokles o 4%. Provozní EBITDA zůstal meziročně na stejné hodnotě 128 mil. USD.

Čisté tržby ve druhém kvartálu v regionu Afrika a Střední Východ dosáhly 262 mil. USD, což je o 2% méně než ve stejném období roku 2009. Provozní EBITDA v tomto čtvrtletí meziročně klesl o 2% na 88 mil. USD.

Pobočky v Asii vykázaly 17% nárůst čistých tržeb na 142 mil. USD ve srovnání s druhým kvartálem roku 2009 a provozní EBITDA dosáhl 40 mil. USD, což je o 21% více než ve stejném období předchozího roku.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved