CEMEX oznamuje výsledky za první čtvrtletí roku 2010


Monterrey, Mexiko. 27. dubna 2010 - Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. (NYSE: CX), dnes oznámila, že oproti srovnatelnému období roku 2009 její konsolidované čisté tržby klesly v prvním čtvrtletí roku 2010 o 10% na přibližně 3,0 mld. USD. EBITDA v prvním čtvrtletí roku 2010 poklesl o 23% na 515 mil. USD ve srovnání se stejným obdobím roku 2009. Konsolidované objemy prodaného cementu klesly meziročně o 6%, zatímco objemy prodejů transportního betonu a kameniva klesly o 16%, resp. o 13%.

Nejdůležitější finanční a provozní výsledky

  • Pokles tržeb ve čtvrtletí byl způsoben zejména nižšími objemy v Mexiku, ve Spojených státech a v Evropě, částečně byl kompenzován vyššími cenami na některých trzích.
  • Hlavním hybatelem poptávky na většině našich trhů zůstává nadále sektor infrastruktury.
  • Volné cash flow po odečtení investičních výdajů na údržbu v tomto čtvrtletí dosáhlo mínus 171 mil. USD.
  • Na konci prvního čtvrtletí byl čistý dluh včetně našich věčných dluhopisů přibližně 18 mld. USD, což oproti stejnému období předchozího roku představuje pokles o 3 mld. USD.

Fernando A. Gonzalez, výkonný viceprezident pro finance a právní otázky (Executive Vice President of Planning and Finance), řekl: „Výsledky tohoto čtvrtletí jsou odrazem pokračujících problémů, které představují vlivy globálního zpomalení ekonomiky a také nepříznivé počasí ve Spojených státech a v Evropě. Naše neustálé snahy snížit náklady a optimalizovat naše činnosti zaznamenávají pokroky a nadále pracujeme na našich cílech stát se štíhlejší a agilnější společností. Činíme pokroky ve zmírňování našich rizik z refinancování a prodlužujeme splatnosti našich dluhů. Jsme připraveni využít potenciálního zotavení na některých našich klíčových trzích.“

Konsolidované výsledky společnosti

Čistý zisk z průběžných činností dosáhl v prvním čtvrtletí roku 2010 ztráty 341 mil. USD oproti ztrátě 61 milionů USD v prvním kvartálu roku 2009, a to díky nižšímu zisku z běžné činnosti, vyšším finančním výdajům, vyšším ostatním výdajům a daňovým výdajům oproti zisku loňského roku, a to v souvislosti s daňovou úlevou v prvním čtvrtletí roku 2009, a byl částečně zmírněn kurzovými zisky a nižšími ztrátami z finančních instrumentů.

Nejdůležitější výsledky v prvním čtvrtletí na geografických trzích

Čisté tržby našich poboček v Mexiku klesly meziročně v prvním čtvrtletí roku 2010 na 742 mil. USD. EBITDA klesl o 10% na 258 mil. USD oproti stejnému období předchozího roku.

Pobočky společnosti CEMEX ve Spojených státech vykázaly ve čtvrtém kvartálu 2010 čisté tržby 552 mil. USD, což je oproti stejnému období roku 2009 pokles o 24%. EBITDA zaznamenal ztrátu 23 mil. USD.

Ve Španělsku naše čisté tržby dosáhly 150 mil. USD, což je oproti prvnímu kvartálu roku 2009 pokles o 24%, zatímco EBITDA klesl o 19% na 31 mil. USD.

Tržby poboček ve Velké Británii zůstaly meziročně v prvním čtvrtletí stejné a dosáhly 267 mil. USD. EBITDA zaznamenal ztrátu 5 mil. USD.

Během prvního čtvrtletí roku 2010 klesly čisté tržby v regionu Zbytek Evropy oproti srovnatelnému období předchozího roku o 13% na 529 mil. USD. EBITDA zaznamenal ztrátu 27 mil. USD.

Pobočky společnosti CEMEX v regionu Jižní/Střední Amerika a Karibik vykázaly během prvního čtvrtletí roku 2010 čisté tržby ve výši 348 mil. USD, což oproti stejnému období roku 2009 představuje pokles o 4%. EBITDA v tomto čtvrtletí klesl ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 6% na 121 mil. USD.

Čisté tržby v prvním kvartálu v regionu Afrika a Střední Východ dosáhly 264 mil. USD, což je o 1% méně než ve stejném období roku 2009. EBITDA ve čtvrtletí klesl o 5% na 83 mil. USD oproti srovnatelnému období roku 2009.

Asijské pobočky vykázaly čisté tržby 124 mil. USD, což je o 10% více než v prvním čtvrtletí roku 2009, a EBITDA dosáhl 33 mil. USD, což je meziroční nárůst o 18%.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved