CEMEX oznamuje výsledky za třetí čtvrtletí roku 2010


MONTERREY, MEXIKO, 26. října 2010 - Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. (NYSE: CX), dnes oznámila, že oproti srovnatelnému období roku 2009 její konsolidované čisté tržby klesly ve třetím čtvrtletí roku 2010 o 2% na přibližně 3,8 mld. USD. Provozní EBITDA ve třetím čtvrtletí roku 2010 poklesl o 13% na 649 mil. USD ve srovnání se stejným obdobím roku 2009. Konsolidované objemy prodaného cementu vzrostly meziročně o 2%, zatímco objemy prodejů transportního betonu a kameniva klesly o 3%.

Nejdůležitější finanční a provozní výsledky společnosti CEMEX za třetí čtvrtletí

  • Nižší tržby ve čtvrtletí byly způsobeny zejména nižšími výsledky našich amerických a evropských poboček, částečně však byly zmírněny lepšími výsledky poboček v Mexiku.

  • Hlavním hybatelem poptávky na většině našich trhů byl sektor infrastruktury a bytové výstavby.

  • Volné cash flow po odečtení investičních výdajů na údržbu dosáhlo v tomto čtvrtletí 250 mil. USD, což je o 4% méně než ve stejném období roku 2009.

  • Provozní příjem klesl ve čtvrtletí o 25% ve srovnání se stejným obdobím loňského roku a dosáhl 284 milionů USD.

Fernando A. Gonzalez, výkonný viceprezident pro plánování a finance (Executive Vice President of Planning and Finance), řekl: „Přes stále náročné obchodní prostředí na některých našich klíčových trzích věříme, že se ekonomické podmínky ve většině geografických oblastí stabilizovaly a/nebo odrazily ode dna. Je pravděpodobné, že čtvrtý kvartál bude bodem zvratu pro náš konsolidovaný dvanáctiměsíční EBITDA. Nadále přizpůsobujeme naše provozovny převažujícím tržním podmínkám a zůstáváme soustředěni na naši krátkodobou prioritu snížit dluh.“

Konsolidované výsledky společnosti

Čistý zisk z průběžných činností dosáhl ve třetím čtvrtletí roku 2010 ztráty 86 milionů USD oproti zisku 78 milionů USD ve třetím kvartálu roku 2009, a to díky nižšímu provoznímu zisku a vyšším finančním výdajům; ztráta byla částečně zmírněna kurzovými zisky.

Celkový dluh včetně věčných dluhopisů vzrostl během čtvrtletí o 226 milionů USD v důsledku negativního konverzního efektu ve výši 497 milionů USD.

Nejdůležitější výsledky ve třetím čtvrtletí na geografických trzích

Čisté tržby našich poboček v Mexiku vzrostly meziročně ve třetím čtvrtletí roku 2010 o 14% na 868 milionů USD ve srovnání se 761 miliony USD ve třetím kvartálu roku 2009. Provozní EBITDA klesl meziročně o 3% na 286 milionů USD.

Pobočky společnosti CEMEX ve Spojených státech vykázaly ve třetím kvartálu 2010 čisté tržby 683 mil. USD, což je oproti stejnému období roku 2009 pokles o 9%. Provozní EBITDA zaznamenal ztrátu 2 mil. USD.

V Evropě klesly v tomto čtvrtletí čisté tržby o 9% na 1,4 mld. USD oproti 1,5 mld. USD ve třetím čtvrtletí roku 2009. Provozní EBITDA klesl ve třetím čtvrtletí roku 2010 meziročně o 22% z 249 mil. USD na 193 mil. USD.

Pobočky společnosti CEMEX v regionu Jižní/Střední Amerika a Karibik vykázaly během třetího čtvrtletí roku 2010 čisté tržby ve výši 366 mil. USD, což oproti stejnému období roku 2009 představuje pokles o 3%. Provozní EBITDA klesl meziročně o 20% ze 135 mil. USD na 108 mil. USD.

Čisté tržby ve třetím kvartálu v regionu Afrika a Střední Východ dosáhly 246 mil. USD, což je o 4% méně než ve stejném období roku 2009. Provozní EBITDA v tomto čtvrtletí meziročně klesl o 18% na 103 mil. USD.

Pobočky v Asii vykázaly 9% nárůst čistých tržeb na 124 mil. USD ve srovnání se třetím kvartálem roku 2009 a provozní EBITDA dosáhl 29 mil. USD, což je o 8% méně než ve stejném období předchozího roku.

Dne 25. října 2010 CEMEX změnil některé podmínky své Dohody o financování, konkrétně:

  • Přenastavení finanční páky: maximální konsolidovaná finanční páka (poměr cizí zdroje/vlastní jmění) konsolidovaného financovaného dluhu včetně našich věčných dluhopisů vůči EBITDA za 12 měsíců se stanovuje na 7,75 pro každý půlroční výpočet za období končící 31. prosince 2010 a 30. června 2011, a poté poroste postupně každých šest měsíců, až dosáhne 4,25 k 31. prosinci 2013.

  • Přenastavení konsolidovaného krytí aktiv: poměr minimálního EBITDA za 12 měsíců vůči konsolidovaným úrokovým výdajům se stanovuje na 1,75 pro každý půlroční výpočet s počátkem 31. prosince 2011 přes období končící 31. prosince 2012 a na 2,00 pro zbývající období do 31. prosince 2013.

  • Změna podmínek našich Certificados Bursátiles poslouží ke zlepšení likvidity a řízení rizika refinancování a další změny nám poskytnou více flexibility k řízení závazků při splnění určitých podmínek.

  • CEMEX souhlasil se zaplacením jednorázového poplatku za tyto změny ve výši 25 základních bodů. Nesplnění určitých podmínek by znamenalo další výdaje.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved