CEMEX oznamuje významný pokrok v závazcích vůči udržitelnému rozvoji


Monterrey, Mexiko, 6. Května 2010 - Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. (NYSE: CX) dnes oznámila, že dosáhla významného pokroku v mnoha klíčových ukazatelích výkonnosti souvisejících s její globální strategií udržitelného rozvoje a zdůraznila důležité úspěchy v hlavních oblastech, jako je bezpečnost pracoviště, životní prostředí a změna klimatu, obhospodařování půdy a biodiverzita a její příspěvek komunitám, ve kterých má své pobočky.

„Přes výzvy způsobené globální ekonomickou krizí CEMEX během roku 2009 prohloubil svůj závazek k iniciativám udržitelného rozvoje,“ řekl Lorenzo H. Zambrano, generální ředitel a předseda správní rady společnosti CEMEX. „Společně nám naše iniciativy proti změnám klimatu od roku 2006 umožnily ročně snížit emise o více než 1,5 milionu tun CO2, což se rovná ročním emisím 290.000 osobních vozidel. Znovu potvrzujeme náš závazek zaměřovat se na řešení klimatických změn a rozvoj hospodaření s nízkými emisemi oxidu uhličitého.“

Výše uvedené úspěchy zdůrazňují odhodlání společnosti CEMEX spolu se svými zájmovými stranami pozitivně působit prostřednictvím svých provozů po celém světě a budovat tak udržitelnou budoucnost.

Bezpečnost pracoviště

 • V roce 2009 společnost CEMEX snížila četnost úrazů se ztrátovým časem (LTIFR) o 33% na 3,2 nehod na milion odpracovaných hodin. CEMEX bude dále pracovat na svém cíli nulové úrazovosti a potvrzuje svůj cíl LTIFR 2,5 do roku 2010.
 • V roce 2009 zavedlo 98% provozoven společnosti CEMEX firemní Systém pro řízení bezpečnosti (Safety Management System), přičemž v roce 2008 to bylo 80% provozoven a cílem je dosáhnout 100%. Systém zahrnuje mimo jiné procvičování bezpečné jízdy, řízení dodavatelů a vedení v oblasti bezpečnosti.

Životní prostředí a změny klimatu

 • Ve srovnání s rokem 1990 CEMEX dosáhl snížení emisí CO2 na tunu vyrobeného cementu o 20,7%. CEMEX znovu potvrzuje svůj cíl snížit emise do roku 2015 o 25%.
 • CEMEX zvýšil využívání alternativních paliv (což zahrnuje ekologičtější zdroje energie, jako je domácí, průmyslový a zemědělský odpad) z 10,3% v roce 2008 na 16,4% v roce 2009, což již teď převyšuje cíl pro rok 2015. CEMEX znovu potvrzuje svůj cíl dosáhnout zastoupení alternativních paliv 23% do roku 2020.
 • V roce 2009 společnost CEMEX dosáhla 12,2% míry substituce surovin ve výrobě slinku, což je důležitá složka při výrobě cementu, vedlejšími produkty z oceláren a tepláren, čímž snížila používání běžných surovin zpracovávaných v jejích pecích a zamezila emisím CO2. CEMEX již předčil svůj cíl dosáhnout 12% do roku 2015 a znovu potvrzuje svůj cíl dosáhnout 15% míry substituce do roku 2020.
 • CEMEX dokončil větrnou elektrárnu EURUS vyvinutou společně s firmou ACCIONA Energía, což je třetí největší projekt tohoto druhu registrovaný v rámci projektu Mechanismus čistého rozvoje Organizace spojených národů. EURUS pokrývá 25% energetických potřeb společnosti CEMEX v Mexiku.
 • Centrum pro technologie a inovace společnosti CEMEX (Center for Technology and Innovation) ve Švýcarsku vyvíjí energeticky účinnější stavební materiály pro udržitelnou výstavbu a budovy se sníženou ekologickou stopou.
 • CEMEX začal spolupředsedat Iniciativě městské infrastruktury (Urban Infrastructure Initiative), což je projekt Světové rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD) prosazující „svět, kde města poskytují udržitelné prostředí pro život, práci a zábavu“, a stal se členem environmentální programu Organizace spojených národů Iniciativa pro udržitelné stavitelství a klima (SBCI).

Obhospodařování půdy a biologická rozmanitost

 • Celkově má 82% aktivních provozoven společnosti CEMEX zavedeny plány na rehabilitaci štěrkoven, které již teď splňují cíle pro rok 2010 a mají dobrou pozici k tomu, aby 100% splnily cíle do roku 2015.
 • CEMEX pokračuje ve spolupráci s organizací BirdLife International na zlepšení řízení biodiverzity.
 • CEMEX nadále udržuje jeden z největších ekosystémů divoké přírody na světě, El Carmen, což je domov více než 500 živočišných a 500 rostlinných druhů, z nichž některé jsou chráněné.

Dostupnost lepší infrastruktury bydlení a komunit

 • Patrimonio Hoy, náš program nízkonákladové bytové výstavby, získal ocenění OSN HABITAT Business Awards v kategorii cenově dostupného bydlení. Program, který je nyní k dispozici v pěti zemích - Mexiko, Kolumbie, Nikaragua, Kostarika a od roku 2009 také Dominikánská republika - a má téměř 100 servisních center a pomohl více než 260.000 rodinám, což je od roku 2008 nárůst o 16%.
 • Prostřednictvím několika programů společnost nadále rozšiřuje své portfolio řešení infrastruktury nízkonákladového bydlení a komunit včetně: Centros Productivos de Autoempleo, ConstruApoyo, Mejora tu Calle a Lazos Familiares.

V souladu s uvedenými úspěchy během roku 2009 CEMEX zahájil iniciativu, která má za cíl pěstovat kulturu inovací napříč našimi pobočkami. Tento program koordinuje odborníky ze všech obchodních jednotek společnosti CEMEX při vývoji iniciativ zaměřených na snižování spotřeby energie, zvyšování zastoupení alternativních paliv, zlepšování služeb zákazníkům a podporu nových výrobků transportního betonu pro udržitelnou výstavbu.

CEMEX chce nadále prosazovat důležitá a zásadní opatření pro posílení svého závazku v rámci celkového obchodního modelu.

Cíle společnosti CEMEX v oblasti udržitelnosti a pokrok jsou nastíněny ve firemní Zprávě o udržitelném rozvoji 2009 (2009 Sustainable Development Report). Zpráva společnosti CEMEX je v souladu s Pokyny pro vykazování udržitelnosti Globální ohlašovací iniciativy (GRI) G3, což je nejrozšířenější a nejdůvěryhodnější systém pro vykazování udržitelnosti na světě. Zde firma již druhý rok po sobě získala hodnocení GRI A+, což je nejvyšší možná známka, čímž společnost prokázala svůj závazek k transparentnosti.

Celé znění Zprávy o udržitelném rozvoji 2009 spolu s nezávislým ujištěním společnosti PricewaterhouseCoopers je k dispozici online v části věnované udržitelnému rozvoji na adrese http://www.cemex.com/sustainability/. Více informací o GRI naleznete na www.globalreporting.org.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved