CEMEX oznamuje významný pokrok v oblasti udržitelného rozvoje


Monterrey, Mexiko. 14. dubna 2011 – Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. (NYSE: CX), dnes oznámila výrazný pokrok v mnoha klíčových ukazatelích výkonnosti v souvislosti se svou globální strategií udržitelného rozvoje a zdůraznila významné úspěchy v hlavních oblastech, jako je udržitelná výstavba, bezpečnost práce, životní prostředí a změna klimatu, biologická rozmanitost a ochrana divoké přírody a její příspěvek komunitám, ve kterých působí.

„V roce 2010 jsme zintenzivnili náš závazek k integraci udržitelnosti do všech aspektů našeho podnikání po celém světě,“ řekl Lorenzo H. Zambrano, předseda představenstva a generální ředitel společnosti CEMEX. „Jako největší výrobce betonu na světě máme odpovědnost i velkou příležitost pomoci vést přechod ke skutečně trvale udržitelnému stavebnictví a přispět ke zlepšení kvality života kolem našich komunit.“

Důležitá fakta jsou:

  • CEMEX zintenzivnil svou práci na zlepšování kvality betonu, aby mohl využívat jeho vlastností jako přirozeně udržitelného stavebního materiálu. Technologická centra společnosti CEMEX, v čele s Globálním centrem pro technologii a inovace ve Švýcarsku, po celém světě vytvářejí řadu inovativních produktů z betonu, které splňují rostoucí poptávku stavebního průmyslu po vysoce výkonných stavebních řešeních s nízkými emisemi oxidu uhličitého.
  • CEMEX zavedl nástroj na zjišťování uhlíkové stopy - první svého druhu v průmyslu stavebních hmot - který umožňuje měření emisí skleníkových plynů našich výrobků z cementu, transportního betonu a kameniva. Tento nástroj byl již zaveden ve všech cementárnách společnosti CEMEX a nyní probíhá jeho implementace na betonárnách a štěrkovnách po celém světě. Díky tomu CEMEX začne poskytovat informace o obsahu uhlíku svých produktů v průběhu roku 2011.
  • CEMEX dosáhl 20,5 % čistého snížení emisí CO2 na tunu vyrobeného cementu v porovnání s úrovní roku 1990 a umožnil eliminaci ročních emisí rovnajících se emisím 1,2 milionů aut. CEMEX znovu potvrzuje svůj cíl 25% snížení do roku 2015.
  • CEMEX výrazně zvýšil používání alternativních paliv s nižšími emisemi oxidu uhličitého. V roce 2010 míra využívání alternativních paliv vzrostla na 20,3 % ze všech palivových směsí, což je téměř dvojnásobek z 10,3 % v roce 2008. CEMEX představil nový cíl pro rok 2015: 35 % nahrazení alternativními palivy, který představuje zdaleka nejambicióznější závazek v průmyslu výroby cementu.
  • CEMEX ve spolupráci s organizací BirdLife International dokončil několikaletou přehledovou studii o stavu biologické rozmanitosti světových výroben cementu a kameniva. Tato studie posuzuje 543 míst a identifikovala 131 z nich, která se překrývají s oblastmi s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti. Studie se využívá k rozvoji akčních plánů biologické rozmanitosti. Jelikož 85 % všech lomů společnosti CEMEX mělo v roce 2010 zavedené plány obnovy, CEMEX má dobré podmínky ke 100% splnění svého cíle do roku 2015.
  • V průběhu roku 2010 CEMEX nadále realizoval iniciativy k vybudování cenově dostupného bydlení a infrastruktury na rozvíjejících se trzích. V loňském roce si v rámci programu Patrimonio Hoy mohlo postavit nebo zlepšit své domovy více než 45 000 rodin, čímž jejich celkový počet vzrostl na více než 300 000, protože program byl zahájen již v roce 1998. V rámci programů na rozvoj infrastruktury na klíč CEMEX v roce 2010 dokončil více než 10 milionů metrů čtverečních městské betonové dlažby.
  • V loňském roce nastalo několik extrémních výkyvů počasí a přírodních katastrof, které těžce postihly země a komunity, kde společnost CEMEX působí. V reakci na ně CEMEX zintenzivnil své úsilí pomáhat při katastrofách, poskytovat humanitární pomoc a podporovat dlouhodobé snahy o obnovu v různých zemích a v různých situacích, jako je zemětřesení na Haiti, záplavy ve střední Evropě a následky hurikánu Alex v severním Mexiku.
  • Nedílnou součástí závazku udržitelnosti CEMEXu je pokračující úsilí napříč celou společností o zlepšení bezpečnosti na pracovišti a v komunitě. V roce 2010 společnost CEMEX dosáhla 19% snížení míry nehod se ztrátovým časem svých zaměstnanců na 2,6 případů na milion odpracovaných hodin. V roce 2011 budeme implementovat nový Systém řízení BOZP společnosti CEMEX a budeme pokračovat v celosvětovém představování našeho vzdělávacího programu LEGACY, přičemž obě tyto iniciativy jsou zaměřené na usnadnění posunu společnosti CEMEX k jejímu hlavnímu cíli, kterým je nulová úrazovost.

Pokud se chcete dozvědět více o strategii udržitelnosti společnosti CEMEX a jejích aktivitách, přečtěte si Zprávu o udržitelném rozvoji 2010 (2010 Sustainable Development Report), která třetí rok po sobě získala od Global Reporting Initiative aplikační úroveň A+ a je k dispozici na internetové adrese http://www.cemex.com/sustainability.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved