Média

CEMEX podepisuje v Egyptě nové partnerství s OSN

Tento program bude podporovat aktivity „jídlo za vzdělání“ ve 23 školách v horní části Egypta.

CEMEX v egyptské gubernii Assiut přispěl dalším darem do Světového potravinového programu OSN (United Nations World Food Program, WFP) na podporu programu „jídlo za vzdělání“, z něhož bude mít prospěch více než 4.000 lidí. Tato partnerská dohoda, která dnes byla slavnostně uvedena v gubernii Assiut pod záštitou guvernéra Assiutu, generála Ibrahima Hammada, je již třetí partnerskou dohodu, kterou CEMEX s WFP podepsal.

WFP bude tento dar využívat k poskytování denních výživných svačin a měsíčních domácích přídělů během celého roku pro ohrožené školní děti a jejich rodiny v nejchudších a v potravinově nejvíce nejistých oblastech Horního Egypta. Tato intervence bude přínosem pro asi 670 dětí v 23 komunitních školách v Assiutu a pro jejich rodiny. Program přispívá ke zvýšení a udržení počtu dětí zapsaných a docházejících do škol v Assiutu.

Generál Ibrahim Hammad, guvernér Assiutu, ocenil aktivní roli Světového potravinového programu v boji proti chudobě a snižování podvýživy v Assiutu ve spolupráci s ministerstvem školství. Rovněž zdůraznil důležitou roli společnosti CEMEX, jejíž aktivity přispívají k rozvoji komunity v Assiutu. Program potravin pro školy financovaný společností CEMEX, jenž se týká škol v okrese Manfalout, je příkladem společenské odpovědnosti podniků. „Jsme rádi, že můžeme přispět do této významné rozvojové aktivity v Egyptě,“ říká Sergio Menéndez, prezident společnosti CEMEX Egypt. „Cílem tohoto projektu je dobro a zdraví malých dětí a zároveň podpora školní docházky.

Jsme velmi hrdí nejen na to, že tuto situaci řešíme a přispíváme k této ušlechtilé a velké věci, ale také proto, že naše podpora je trvalá a zajišťuje maximální přínos pro tyto děti. Ve všech svých podnicích po celém světě se CEMEX snaží hrát významnou roli v komunitách, jimž poskytuje své služby, a to prostřednictvím udržitelných sociálních investic a environmentálních strategií.“

Měsíční domácí příděly představují asi 20 % měsíčních výdajů rodin na potraviny. Poskytují se pouze rodinám studentů, kteří splní minimální požadovanou docházku; z toho důvodu se pro chudé rodiny v Assiutu jedná o velmi stimulující pobídku.

„Svačina je obohacena o základní živiny a pokrývá asi 25 % denních výživových potřeb dítěte, čímž zbavuje krátkodobého hladu a zlepšuje výsledky dětí během školního dne,“ říká zástupce WFP a ředitelka egyptské pobočky WFP (Egypt Country Director) Lubna Alaman.

„Měsíční domácí potravinové příděly jsou také pobídkou pro rodiny, aby děti zapisovaly a udržely ve škole, protože jsou přibližně ekvivalentní mzdě, jakou by si dítě vydělalo, pokud místo školy chodilo do práce,“ dodala.

Tento projekt také v neposlední řadě podporuje snahy vlády zlepšit do roku 2015 kvalitu vzdělání v souladu s mezinárodními cíli, jež jsou uvedeny v Rozvojových cílech tisíciletí OSN.

CEMEX je globální firmou vyrábějící stavební materiály, která poskytuje vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby zákazníkům a společenstvím ve více než 50 zemích po celém světě. CEMEX má bohatou historii zlepšování blahobytu těch, kterým poskytuje služby, neboť se snaží vyhledávat inovační průmyslová řešení a efektivní vylepšení a podporovat udržitelnou budoucnost.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved