Média

CEMEX podporuje mladé kameníky


07.02.2013

Prostřednictvím Nadačního fondu Budujeme budoucnost zahájila společnost CEMEX dlouhodobou spolupráci se Střední průmyslovou školou sochařskou a kamenickou v Hořicích. Společnost CEMEX nejenže poskytne střední škole finanční podporu, ale za účelem rozvoje vzdělání umožní studentům exkurze do závodů společnosti. Nejlepší studenti budou moci také absolvovat placenou stáž, seznámit se s běžným provozem lomu či štěrkovny a získat tak cenné praktické zkušenosti a dovednosti.

Střední průmyslová škola sochařská a kamenická vychovává mladé odborníky v oblasti zpracování kamene již od roku 1884. Mezi vyučované obory patří například Těžba a zpracování kamene, Těžba a zpracování ropy a zemního plynu či Kamenosochařství. Absolventi těchto technických oborů pracují v lomech, kamenických závodech, v zaměřovacích skupinách, v projekčních ateliérech či se podílejí při dokončovacích pracích na stavbách.

Firma CEMEX si je vědoma své společenské odpovědnosti a napomáhá rozvoji v oblastech vzdělání, ochrany životního prostředí, bydlení a infrastruktury, kultury a sportu a ochrany humanitárních hodnot.

Všechny informace o nadačním fondu najdete na internetových stránkách www.budujemebudoucnost.cz.

Informace o Střední průmyslové škole sochařské a kamenické naleznete na www.spsks.cz.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved