CEMEX pomáhá ornitologickému parku u Jaroměře


Praha, 11. ledna 2011 –Společnost CEMEX (NYSE: CX), přední světový výrobce betonu, cementu a kameniva darovala 23 m3 betonu Ornitologickému parku Josefovské louky. CEMEX uzavřel partnerství s BirdLife International s cílem celosvětově chránit, spravovat a rozvíjet biodiverzitu ptactva, k čemuž přispívá i tento dar.

Ornitologický park Josefovské louky se nachází u Jaroměře ve východních Čechách, v údolí řeky Metuje a rozkládá se na ploše 85 ha. Jeho unikátní zavlažovací systém vznikl mezi lety 1902 – 1912 a dnešní pohled na tento sofistikovaný projekt je tristní. Celá oblast se nachází v havarijním stavu, zapotřebí je obnovit závlahový systém, vytvořit prostředí pro mokřadní druhy a zpřístupnit park veřejnosti. Tuto snahu a boj s časem vede Česká společnost ornitologická, která je českým partnerem mezinárodní organizace BirdLife International a společnost CEMEX se snaží být také nápomocná. Věnovaný beton poslouží jako základní prvek pro opravu hradítek na jednotlivých závlahových kanálech, které hrají hlavní roli při regulaci množství vody v daných částech parku.

Během tří let se podařilo Ornitologickému parku učinit velký krok vpřed, výsledkem toho je například vykoupení několika hektarů pozemků, vytvoření osmi tůněk či odkoupení domku, který poslouží návštěvníkům. Letošní rok byl započat obnovou hradítek, která jsou jedna ze zásadních staveb, jelikož umožní regulovat množství vody v jednotlivých částech parku. Bude tak možné vytvořit vhodný biotop pro ptáky a zároveň na loukách nadále hospodařit. Česká společnost ornitologická s podporou společnosti CEMEX již opravila šest hradítek a postupně by jich měla obnovit deset.

O České společnosti ornitologické


Česká společnost ornitologická je dobrovolné zájmové sdružení profesionálních pracovníků i amatérů zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody. V České republice je partnerem mezinárodního sdružení BirdLife International. Cílem BirdLife International je zabránit vyhubení jakéhokoliv ptačího druhu na Zemi, snížit počet ohrožených druhů ptáků a chránit území a stanoviště, která mají zásadní význam pro ptáky, a tím přispět k udržení celosvětové biologické rozmanitosti a udržitelnému využívání přírodních zdrojů. Více informací naleznete na www.cso.cz nebo na www.birdlife.org

 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved