CEMEX přispěje návrhy na řešení klimatických změn na COP16


MONTERREY, MEXIKO. 29. listopadu 2010 Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. (NYSE: CX), oznámila svou oficiální účast na 16. konferenci účastníků Rámcové úmluvy OSN o klimatických změnách (United Nations Framework Convention on Climate Change, COP16). Konference, která se bude koná v mexickém Cancúnu, si klade za cíl pokračovat ve snahách o vytvoření mezinárodního konsenzu o snížení uhlíkových emisí a nalezení řešení klimatických změn. Kromě toho, že CEMEX bude oficiálním sponzorem COP16, bude také hrát důležitou roli při podpoře cílů letošního mítinku, jelikož představí stručné a efektivní návrhy, které demonstrují významnou roli transportního betonu ve světě s nízkými emisemi uhlíku.

„Klimatické změny představují pro naši společnost významnou výzvu a CEMEX je odhodlán přispívat k rozvoji nízkouhlíkového hospodářství,“ řekl Luis Farías, senior viceprezident pro energii a udržitelnost ve společnosti CEMEX. „Těšíme se na COP16 jako na příležitost využít našich odborných zkušeností a partnerství při hledání inovativních cest k řešení faktorů přispívajících ke klimatickým změnám. Navrhování konkrétních řešení na COP16 je dalším krokem na této cestě.“

CEMEX bude společně se svými partnery pořádat několik akcí, kde představí některé ze svých snah a návrhů na řešení problematiky klimatických změn a zachování biodiverzity. CEMEX se zúčastní následujících hlavních akcí:

 • Cancun Global Business Day, pořádaný Světovou obchodní radou pro udržitelný rozvoj (World Business Council for Sustainable Development)

  6. prosince 2010 - 9:30. Westin Resort and Spa Hotel
 • Účast společnosti CEMEX na výstavě Green Solutions @ COP16 a Climate Change Village v Cancúnu
  Výstavy jsou koncipovány tak, aby demonstrovaly inovativní programy, které pomáhají vytvořit ekologicky udržitelné postupy a programy.
  29. listopadu až 10. prosince 2010. Fiesta Americana Grand Coral Beach Hotel & Downtown Cancun
 • Prezentace knihy o ochraně přírody „Fresh Water: The Essence of Life“ pořádaná společností CEMEX a organizacemi Conservation International, Nature Serve, Wetlands International, Ramsar a International League of Conservation Photographers
  6. prosince 2010 - 19:00. Palace Ballroom Cancun Palace Resort Hotel
 • Kulatý stůl „Key Challenges for Construction in the 21st Century-Open Dialogue with Experts on Sustainable Construction“ pořádaný společností CEMEX a World Green Building Council

  7. prosince 2010 - 10:00. Palace Ballroom Cancun Palace Resort Hotel

CEMEX také uzavřel dohodu s mexickým ministerstvem životního prostředí a přírodních zdrojů (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT) ohledně oficiálního sponzorství COP16. Sponzorství společnosti CEMEX pomůže řešit otázku uhlíkových emisí na Konferenci OSN o klimatických změnách 2010 (COP16) a přispět do programu Environmental Leadership for Competitiveness SEMARNAT.

Pro více informací navštivte stránku www.cemex.com/cop16.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved