Média

CEMEX přispěl k vybudování mostu Nelsona Mandely v Barceloně


CEMEX dodal pro tento projekt 25 000 m3 stavebního betonu a také pohledový beton. Most o délce 304 metrů je krásný i funkční zároveň a má pozitivní dopad na celý region.
Ve španělských autonomních oblastech nejsou impozantní projekty z oblasti infrastruktury a plánování výjimečné, ať už jde o díla s historickým významem, jako je římský most v Córdobě nebo akvadukt v Segovii, nebo nejmodernější architektonické zázraky, jako je most pro pěší v Zubizuri nebo Millenium Bridge v Ourense. Nejnovějším přírůstkem mezi těmito skvosty je nově pojmenovaný Most Nelsona Mandely ve španělské Barceloně, které je půvabný i funkční zároveň a má pozitivní dopad na region. CEMEX dodal na stavbu tohoto ohromujícího, 304 metrů dlouhého mostu 25 000 m3 betonu.
Most byl vybudován na strategickém místě přes řeku Llobregat a spojuje dvě nejdůležitější barcelonská hospodářská centra: barcelonský přístav a letiště El Prat. „Snažili jsme se co nejefektivněji vyhovět požadavkům souvisejícím s budováním jedné z nejvýznamnějších inženýrských staveb posledních let,“ vysvětluje Albert Gomez, obchodní ředitel CEMEX ve španělském Katalánsku. „Tento most hraje zásadní roli v omezení dopravní zácpy a zlepšení komunikace a usnadnění logistiky pro mnoho společností, které v těchto dvou oblastech působí.“
Most je tvořen horním obloukem s lany, který je u základny ukotven dvěma pilíři v podobě obrácených trojnožek. Design nebyl vybrán jen čistě kvůli funkčnosti, ale také z estetických a ekologických důvodů, neboť zohledňuje řeku jako takovou.
Výstavba strmě nakloněných pilířů byla velice složitá a bylo nutné navrhnout speciální materiál schopný splnit požadavky tohoto projektu. „Po prostudování všech vlastností návrhu s požadavky na náklon a povrchovou úpravu byl vyroben vysoce pevný, samozhutnitelný, vysoce plastický a zpracovatelný stavební beton,“ uvedl Gomez. Při vývoji betonové směsi bylo provedeno mnoho zkoušek a pozornost byla věnována také výběru vhodných materiálů, včetně speciálního cementu odolného vůči agresivnímu prostředí, sulfátům a mořské vodě. V oblasti se složitou dostupností, kde by bylo obtížné realizovat běžné betonovací postupy, jako je kmitání, byla samozhutnitelnost speciálně připraveného betonu zásadní a napomohla i splnění napjatých termínů.
Výstavba velkolepé obloukové struktury měla svá vlastní omezení. Protože měla mít stavba jednolitý vzhled, bylo nutné použít systém pomalého a nepřetržitého nalévání, aby se zabránilo vytváření jednotlivých spojů. Z logistického hlediska bylo nejdůležitější zajistit stálý tok materiálu, s čímž souvisela koordinace mezi jednotlivými týmy, aby se zabránilo změnám v konečné úpravě.
Díky dodání požadovaného stavebního betonu připraveného na míru a pohledového betonu bylo možno splnit požadavky tohoto projektu jak ze stavebního, tak vizuálního hlediska. Most Nelsona Mandely nyní tvoří součást barcelonské krajiny a v následujících letech bude velkou oporou regionu.

CEMEX je globální společnost zabývající se výrobou stavebních materiálů, která dodává zákazníkům i veřejnosti vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby, a to ve více než 50 zemích světa. CEMEX má bohatou historii, neustále zlepšuje svůj přínos společnosti díky své snaze hledat inovativní průmyslová řešení, zvyšovat efektivitu a prosazovat udržitelnou budoucnost.

Pro více informací o společnosti CEMEX navštivte stránky: www.cemex.com.
Sledujte nás na: facebook.com/cemex.cz, twitter.com/cemex a instagram.com/cemex.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved