CEMEX rozšiřuje síť kamenolomů


Praha, 1. listopadu 2011 – Skupina CEMEX dokončuje převzetí tří kamenolomů, které dříve provozovala společnost Eurovia Kamenolomy. Jedná se o lom Smrčí u Semil, lom Mítov na Plzeňsku a lom Úhošťany u Kadaně s celkovou roční produkcí přibližně 600 tisíc tun.

Tento krok souvisí se snahou CEMEXu posílit pozici na trhu kameniva v severních a západních Čechách. Zároveň tím zvyšuje vertikální integraci skupiny, protože cca 20 % produkce bude dodávat do svých betonáren.

„Rozšíření sítě kamenolomů souvisí s naší dlouhodobou strategií, stát se lídrem na trhu stavebních materiálů v České republice,“ říká Karel Köszegi, manažer strategického plánování. V současné době CEMEX provozuje další 2 lomy a 7 štěrkoven.

Prioritou skupiny nadále zůstává poskytování kvalitních výrobků a služeb zákazníkům. Nové lomy pod křídly CEMEXu mají certifikáty všech frakcí kameniva, zvláště do betonu, asfaltových směsí pro inženýrské stavby a pozemní komunikace. Zároveň se na ně vztahují přísné normy bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí skupiny.

CEMEX je rovněž aktivní v oblasti CSR (Corporate Social Responsibility) a udržitelného rozvoje. Snaží se využívat přírodní zdroje co nejšetrněji a co nejvíce chránit přírodu. Záleží mu také na dobrých vztazích s okolím provozoven, kde působí. Jedním z příkladů sousedské pomoci je nadační fond Budujeme budoucnost.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved