Média

CEMEX Sand získal certifikace ISO a OHSAS

Nezávislé potvrzení managementu kvality, ekologie a bezpečnosti práce pro kamenolomy a štěrkopískovny v ČR


PRAHA, 4. ČERVENCE 2016 – Společnost CEMEX Sand, k.s. zabývající se těžbou, zpracováním a prodejem kameniva, písku a štěrku vyhověla náročným podmínkám pro udělení certifikátů integrovaného systému řízení pro všechny své provozy v České republice. Získané certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 potvrzují nadstandardní kvalitu těžby, zpracování a dodávání kameniva, písku a štěrku. Systémy managementu společnosti CEMEX Sand, k.s. v oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví odpovídají náročným českým i evropským normám.

„Výsledky recertifikačního auditu provedeného firmou Qualiform CZ potvrdily, že naše procesy a postupy řízení podporují dodržování vysokých standardů kvality. Mám radost, že jsme letos mezinárodní standardy ve všech třech oblastech opět úspěšně splnili a navíc nově získali certifikaci také pro lom ve Štramberku. Pro naše zákazníky je to důkaz prvotřídní kvality produktů i služeb,“ komentuje Luboš Merunka, ředitel Divize kameniva CEMEX a dodává: „V plánu máme ještě letos stihnout novou certifikaci ISO 50001 – Systémy managementu hospodaření s energií.“

Všechny kamenolomy a štěrkopískovny CEMEX v České republice mají tyto certifikáty:
•    Certifikát řízení kvality dle normy ISO 9001
•    Certifikát řízení životního prostředí dle normy ISO 14001
•    Certifikát řízení bezpečnosti práce dle normy OHSAS 18001

Norma ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu kvality produktů v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků. Základním požadavkem je zavést, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu kvality a neustále jej zlepšovat.

Norma OHSAS 18001 stanovuje požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a umožňuje organizacím, aby odpovědně řídily rizika a zlepšovaly bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců.

Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém řízení péče o životní prostředí (systém environmentálního managementu). Aplikováním takového systému managementu musí organizace vhodnými prostředky řídit veškeré své chování k životnímu prostředí prostřednictvím své politiky a cílů.Certifikáty ke stažení naleznete zde

Fotogalerie - štěrkovny


O CEMEXu
CEMEX je předním světovým výrobcem stavebních materiálů, který poskytuje vysoce kvalitní výrobky a služby zákazníkům ve více než 50 zemích. Mexická společnost působí v České republice od roku 2005. Po sloučení se společností  Holcim provozuje CEMEX v Česku 74 betonáren, 11 štěrkoven, 7 kamenolomů, cementárnu, cementovou mlýnici a výrobnu speciálních přísad do betonu. CEMEX zaměstnává cca tisíc zaměstnanců v České republice a 20 zaměstnanců na Slovensku. CEMEX je držitelem certifikátů, které potvrzují nadstandardní kvalitu produktů a poskytovaných služeb. Všechny betonárny CEMEX, cementárna, cementová mlýnice a lomy a štěrkovny v ČR mají certifikáty ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008.
CEMEX disponuje moderními výzkumnými a diagnostickými laboratořemi betonu a kameniva. Aktivní spoluprací s  vývojovými středisky přináší do výroby nejmodernější poznatky a technologie. CEMEX má bohaté zkušenosti s poskytováním inovativních stavebních řešení, zvyšováním efektivity a podporou udržitelného rozvoje. CEMEX se zavázal ke splnění cílů biologické rozmanitosti, které definuje iniciativa Building Biodiversity. CEMEX intenzivně spolupracuje s členy BirdLife International především v České republice, Španělsku, Velké Británii, Francii, USA, Malajsii, Mexiku a Dominikánské republice.
Více informací o CEMEXu lze nalézt na internetové adrese: www.cemex.cz a www.cemex.com

Kontakt pro média:
Kristýna Kuncová, Communication Specialist Senior – CEMEX Czech Republic, Tel.: 776 376 548, kristyna.kuncova@cemex.com  


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved