Static Image
Média

CEMEX spolupracuje s Vysokou školou báňskou v Ostravě


16.08.2013

Společnost CEMEX Sand zahájila spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě a rozšířila tak svou síť o nového partnera. Kořeny Vysoké školy báňské sahají až do roku 1716, kdy byla jako první báňská škola založena v Jáchymově. V současné době její Hornicko-geologická fakulta nabízí široké portfolio oborů jako například Hornické, Geologické a Environmentální inženýrství, Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin, Důlní měřičství či Geoinformatiku.

V rámci spolupráce s Hornicko-geologickou fakultou poskytne společnost CEMEX Sand odbornou spolupráci při zpracování bakalářských a diplomových prací a nabídne studentům bezplatné stáže a placené brigády na provozovnách společnosti.

Skupina CEMEX podporuje rozvoj vzdělávání v České republice a spolupracuje s významnými institucemi. Hledá talentované lidi, kteří sdílejí závazek společnosti poskytovat dlouhodobá a inovativní řešení pro zákazníky na celém světě. CEMEX nabízí širokou škálu příležitostí, zajímavých pro jednotlivce s různými zájmy, z různého prostředí a disponujícími různými odbornými znalostmi a dovednostmi, kteří však sdílejí společný cíl: budování budoucnosti.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved