CEMEX stanovuje cenu nové nabídky úpisů s výnosem 9,5%


Monterrey, Mexiko, 13. ledna 2010 - Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. (NYSE: CX), dnes oznámila cenu nové nabídky svých úpisů s výnosem 9,5% splatných do roku 2016 v hodnotě 500 milionů USD, které byly původně vystaveny 14. prosince 2009 v hodnotě 1,250 miliardy USD. Dodatečné úpisy v hodnotě 500 milionů USD budou vystaveny v ceně 105,25 USD za 100 USD jistiny plus úrok připsaný od 14. prosince 2009 a budou mít výnos ke dni splatnosti 8,477%.

Uzavření nabídky se očekává 19. ledna 2010 podle splnění obvyklých podmínek transakce.

Z čistých výnosů z nabídky bude 411 milionů USD použito pro předplacení dlužné jistiny dle smlouvy o financování společnosti CEMEX uzavřené 14. srpna 2009. Zbývající výnosy zvýší hotovostní zůstatky a budou použity pro obecné firemní účely, jako např. dodatečné splátky zadluženosti včetně zadluženosti dle smlouvy o financování. Očekává se, že toto předplacení povede k akumulovaným platbám předem dle smlouvy o financování a převýší první finanční milník 4,8 miliard USD, což společnosti CEMEX umožní zachovat si aktuálně platnou rezervu dle smlouvy o financování minimálně do prosince 2011.

Úpisy se budou podílet na vedlejší zástavě pro věřitele dle smlouvy o financování a budou zaručeny společností CEMEX a pobočkami, které poskytly záruky dle smlouvy o financování.

Úpisy a záruky dle této smlouvy nebyly a nebudou registrovány dle zákona o cenných papírech nebo dle jakýchkoli státních zákonů o cenných papírech a bez registrace nebo příslušného vynětí z registračních povinností zákona o cenných papírech nemohou být ve Spojených státech nabízeny ani prodávány.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved