CEMEX uvádí cement s certifikací a známkou snížení emisí CO2


Monterrey, Mexiko, a Thorpe, Velká Británie. 7. dubna 2010 - Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. (NYSE: CX), dnes oznámila, že její britská pobočka (CEMEX UK) je první cementářskou společností na světě, která na svůj cement poskytuje certifikované známky Carbon Reduction (Snížení emisí oxidu uhličitého) organizace Carbon Trust, čímž prokazuje závazek společnosti snižovat dopad jejího cementu na životní prostředí.

Známka Carbon Reduction bude uvádět množství CO2 vyprodukované cementy společnosti CEMEX ve Velké Británii, které je mimo jiné dáno složením výrobků. Uhlíková stopa se měří podle množství oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů (CO2e) vyprodukovaných cementem „od kolébky do hrobu“, včetně těžby surovin, po výrobu, distribuci a použití zákazníkem a likvidace na konci životnosti.

Uhlíková stopa je certifikována podle normy PAS2050, což je první mezinárodní standard pro firmy k měření uhlíkové stopy jejich výrobků a služeb. Na jeho vývoj dohlížela nezávislá řídící skupina složená z nevládních organizací, akademických pracovníků, obchodních a vládních představitelů.

Známky Carbon Reduction přicházejí na pozadí oznámení z tohoto týdne, že cementářská divize CEMEX UK byla také certifikována podle Rámcové normy společnosti Building Research Establishment (BRE) pro zodpovědné nakupování stavebních výrobků (Framework Standard for the Responsible Sourcing of Construction Products) - BES6001 s hodnocením 'velmi dobré'. CEMEX je jednou z prvních firem v oboru, která splnila tento standard, který se vztahuje na všechny tři cementárny společnosti CEMEX ve Velké Británii: v Rugby (Warwickshire), South Ferriby (North Lincolnshire) a Tilbury (Essex).

Certifikace, která je součástí snah společnosti CEMEX plnit požadavky Strategie pro udržitelné stavebnictví (Strategy for Sustainable Construction) vlády Spojeného království, ujišťuje, že veškerý cement dodávaný CEMEX UK je ze zodpovědných zdrojů a splňuje nezávisle ověřenou normu, která se zabývá sociálními, ekonomickými a environmentálními dopady v rámci celého dodavatelského řetězce.

Pro splnění tohoto standardu byly cementářské výrobky společnosti CEMEX hodnoceny podle kvality, organizačního řízení, řízení dodavatelského řetězce a environmentálních a sociálních dopadů. Certifikace také umožňuje sledovatelnost výrobku pro zajištění, že všechny oblasti v rámci dodavatelského řetězce fungují na vysoké úrovni.

Ředitel pro udržitelnost CEMEX UK, Andy Spencer, vysvětluje: „Značení Carbon Reduction dokazuje náš pokrok a nasazení při snižování emisí oxidu uhličitého souvisejících s naším výrobním procesem, zejména v oblasti nahrazení fosilních paliv alternativními palivy z odpadů a míchání našich cementů s vedlejšími produkty z jiných odvětví, aby se minimalizovala spotřeba surovin“.

„Tato známka společně s certifikací zodpovědného nákupu a našimi nedávnými inovativními řešeními, například elektronické dodací místo pro úsporu papíru a systém pro výběr palet pro snížení plýtvání dřevem, znamená, že naši zákazníci mají nyní možnost informované ekologické volby. Měli by mít jistotu, že naše výrobní a dodavatelské řetězce pracují eticky a zodpovědně. Také umožňuje, aby dodavatelský řetězec stavebních výrobků získal více kreditů v sekci materiály Kodexu udržitelných domů (Code of Sustainable Homes) a BREEAM, což je nejrozšířenější metoda pro ekologické hodnocení budov.“

Euan Murray, ředitel oddělení pro stanovování uhlíkových stop (Carbon Footprinting) ve společnosti Carbon Trust, řekl: „Lidé chtějí stále více vědět o dopadu výrobků, které si kupují, z hlediska emisí oxidu uhličitého. Výzvou pro podniky, jako je CEMEX, je získat pro ně smysluplné informace, aby se mohli začít informovaně rozhodovat pro nízké emise oxidu uhličitého. Známka Carbon Reduction je navržena tak, aby zákazníkům pomohla rychle najít značky, které měří svou stopu a jsou odhodlány k snížení emisí oxidů uhličitého. Doufáme, že více firem bude následovat příkladu společnosti CEMEX a přijme známku Carbon Reduction.“

Cementy se známkou Carbon Reduction se představují zákazníkům v průběhu dubna a května a jako součást podmínek značení se CEMEX zavazuje k dalšímu snižování emisí oxidu uhličitého během příštích dvou let. CEMEX UK také v nadcházejících měsících rozšíří certifikace zodpovědného nákupu (Responsible Sourcing) na veškerou svou činnost.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved