Média

CEMEX VENTURES VYHLAŠUJE SOUTĚŽ

“CONSTRUCTION STARTUP COMPETITION 2018”

Tato soutěž je určena pro začínající podnikatele a tzv. startupy usilující o inovaci v sektoru stavebnictví. Zájemci z celé České republiky mohou podávat své přihlášky do 3. června 2018.


PRAHA 18. DUBNA 2018 – Společnost CEMEX v rámci iniciativy CEMEX Ventures vyhlásila soutěž pro startupové projekty ve stavebnictví s názvem “Construction Startup Competition 2018”. Cílem této soutěže je vyhledávat začínající společnosti tzv. startup, jež usilují o pozici lídra při transformaci stavebního odvětví.

CEMEX Ventures, v rámci řízení inovací, rizikového a rozvojového kapitálu a pod mottem: “Usilujte o inovaci, připojte se k nám,” pořádá již druhý ročník této soutěže, do které mohou zájemci podávat své přihlášky do 3.6. 2018. Soutěž je určena pro začínající podnikatele, jež působí v těchto čtyřech oblastech: rozvoj měst, zlepšování spolupráce v hodnotovém řetězci stavebnictví, rozvoj nových zdrojů financování projektů a nové stavební technologie.

Případní zájemci mohou zasílat své přihlášky prostřednictvím webových stránek CEMEX Ventures www.cemexventures.com. Po vyhodnocení všech projektů budou finalisti pozváni do Madridu, kde budou dne 12. července 2018 prezentovat své projekty před odbornou porotou.

Vítěz startupové soutěže obdrží částku 3 000 EUR na financování svého projektu. Všichni finalisté se budou moci připojit k síti odborníků sdružených v rámci CEMEX Ventures. Získají tak možnost účastnit se projektů v rámci inkubačních a akceleračních programů, dostane se jim poradenství a financování.

V prvním ročníku soutěže CEMEX Ventures v roce 2017 zvítězil projekt IPSUM - platforma pro spolupráci, koordinaci a řízení stavebních projektů, jež je založena na metodologii Lean-BIM.

CEMEX Ventures podporoval projekt IMPSUM i po jeho vítězství, a to včetně mezinárodní expanze a optimalizace obchodního modelu startupu, které nadále probíhají. IPSUM nedávno uzavřel druhé kolo fundraisingu, kde byl CEMEX Ventures jedním z investorů.

Projekt CEMEX Ventures byl spuštěn v roce 2017. Tato iniciativa kombinuje odborné znalosti CEMEXu se špičkovými technologiemi a platformami, zaměřuje se na řešení palčivých oblastí ve stavebním ekosystému prostřednictvím udržitelných řešení. CEMEX Ventures vyvinul otevřenou platformu pro spolupráci, která vede revoluci stavebního průmyslu a zapojuje začínající podnikatele, podnikatele ve stavebnictví, univerzity a dalších zainteresované strany, jež se snaží vypořádat s aktuálními výzvami ve stavebním průmyslu tak, aby vytvořily hodnotný ekosystém.

###

O společnosti CEMEX

CEMEX je předním světovým výrobcem stavebních materiálů, který poskytuje vysoce kvalitní výrobky a služby zákazníkům ve více než 50 zemích. Mexická společnost CEMEX působí v České republice od roku 2005. Provozuje v Česku 74 betonáren, 10 štěrkoven, 5 kamenolomů, cementárnu, cementovou mlýnici a výrobnu speciálních přísad do betonu. CEMEX v České republice zaměstnává téměř 1300 zaměstnanců. CEMEX je držitelem certifikátů, které potvrzují nadstandardní kvalitu produktů a poskytovaných služeb. Všechny betonárny CEMEX mají certifikáty ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008. Cementárna, cementová mlýnice mají certifikaci ISO – 9001:2008, 14001:2004 a 18001:2007. Všechny lomy a štěrkovny v ČR mají certifikaci ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008.

CEMEX disponuje moderními výzkumnými a diagnostickými laboratořemi betonu a kameniva. Aktivní spoluprací s  vývojovými středisky přináší do výroby nejmodernější poznatky a technologie. CEMEX má bohaté zkušenosti s poskytováním inovativních stavebních řešení, zvyšováním efektivity a podporou udržitelného rozvoje. CEMEX se zavázal ke splnění cílů biologické rozmanitosti, které definuje iniciativa Building Biodiversity. 

Více informací o CEMEXu lze nalézt na internetové adrese: www.cemex.cz a www.cemex.com

Kontakt pro média:
Vesselin Barliev, Public Affairs and Communication Manager – CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Tel.: +602 174 646, vesselin.barliev@cemex.com


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved