Média

CEMEX získal náročnou certifikaci integrovaného systému řízení


Společnost CEMEX, přední světový výrobce betonu a kameniva, se stala držitelem certifikátů, které potvrzují, že systémy managementu společnosti odpovídají náročným českým a evropským normám. Předmětem certifikace deklarující nadstandardní kvalitu produktů i poskytovaných služeb byla „Výroba a dodání transportního betonu, malt pro zdění, potěrových materiálů, značkových a speciálních produktů“. CEMEX získal certifikáty pro systém managementu kvality, systém environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Daná certifikace v praxi znamená, že vybrané CEMEX betonárny v České republice mají nyní tři certifikáty:

  • stávající certifikát týkající se normy ISO 9001,
  • nově Certifikát na řízení bezpečnosti práce dle OHSAS 18001,
  • nově pro vybrané betonárny Certifikát na řízení životního prostředí dle ISO 14001.

Certifikace integrovaného systému řízení pro naše betonárny byla hlavním cílem v oblasti řízení kvality pro rok 2012,“ říká Radka Smýkalová, manažerka kvality ve spol. CEMEX v České republice, a dodává: „Pro naše zákazníky a odběratele je to důkaz, že máme vytvořený, dokumentovaný a udržovaný systém integrovaného managementu v souladu s požadavky výše uvedených norem, který uplatňujeme v praxi.“

Norma OHSAS 18001 stanoví požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a umožňuje organizacím, aby odpovědně řídily rizika a zlepšovaly bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců.

Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém řízení péče o životní prostředí (systém environmentálního managementu - EMS). Aplikováním takového systému managementu musí organizace vhodnými prostředky řídit veškeré své chování k životnímu prostředí prostřednictvím své politiky a cílů.

Norma ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu kvality v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků, a které usilují o zvyšování spokojenosti zákazníka. Základním požadavkem je zavést, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu kvality (SMK) a neustále jej zlepšovat.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved