Média

CEMEX implementuje celosvětovou „Politiku vodního hospodářství“


Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. (dále jen jako „CEMEX“) (NYSE: CX) implementovala firemní politiku vodního hospodářství, která definuje její globální strategii pro odpovědné vodní hospodářství a funguje jako rámec pro vývoj místních strategií ochrany vody a efektivity využití vody ve všech jejích podnicích po celém světě.

Tato politika uznává důležitou roli, kterou průmysl stavebních hmot hraje při udržitelném hospodaření s tímto omezeným zdrojem.

„Společnost CEMEX se zavázala podnikat udržitelným způsobem, minimalizovat tlak na vodní zdroje a řešit tři zásadní aspekty, kterými jsou dostupnost zdrojů, kvalita zdrojů a integrita ekosystémů,“ řekl Lorenzo H. Zambrano, předseda představenstva a generální ředitel společnosti CEMEX.

Tento komplexní přístup, který je podrobně uveden v politice vodního hospodářství společnosti CEMEX, zahrnuje splnění příslušných předpisů a závazek společnosti chránit ekosystémy a biodiversitu ve svých lokalitách prostřednictvím udržitelného vodního hospodářství. Také se zavazuje maximalizovat efektivitu využití vody prostřednictvím řízení spotřeby a využívání udržitelných vodních zdrojů, jako je například dešťová voda. Kromě prevence znečištění vody bude společnost monitorovat, revidovat, posuzovat a zveřejňovat efektivitu využití vody oproti měřitelným cílům na podporu průběžného zlepšování.

„CEMEX je hrdý, že se stal průkopníkem v oblasti odpovědného vodního hospodářství pro průmysl stavebních hmot,“ řekl Luis Farias, viceprezident pro energie a udržitelnost ve společnosti CEMEX. „Jedná se o logický následující krok doplňující naše výsledky v oblasti udržitelnosti včetně zvýšení míry substituce alternativními palivy a používání obnovitelné energie v našich podnicích. Tato politika vodního hospodářství posiluje náš závazek vytvořit strategická spojenectví s úřady a místními zájmovými stranami, jako je například nedávno uvedený Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey (Metropolitní vodní fond města Monterrey) v Mexiku, kde se CEMEX účastní jako zakládající člen, sponzor a člen výkonného výboru.“ Firemní Politika vodního hospodářství je součástí Projektu vodního hospodářství (Water Project) společnosti CEMEX, vyvinutého v partnerské spolupráci s Mezinárodní unií pro ochranu přírody (International Union for Conservation of Nature, IUCN). CEMEX a IUCN začaly spolupracovat v roce 2010 s cílem upevnit přístup společnosti k problematice vodního hospodářství. Tato spolupráce již přinesla výsledky, jako je například metodika pro standardizaci měření vody a vodního hospodářství a zvýšení efektivity využití vody ve všech podnicích společnosti.

### 

CEMEX je přední celosvětový výrobce a dodavatel betonových směsí, cementu, kameniva, přísad a dalších stavebních materiálů. Poskytuje vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby zákazníkům a komunitám ve více než 50 zemích. V České republice CEMEX provozuje 60 betonáren, 7 štěrkoven, 6 kamenolomů a cementovou mlýnici.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved