CEMEX získá 100 milionů USD hotovostních výnosů


Monterrey, Mexiko, 22. února 2010 - Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. (NYSE: CX), dnes oznámila, že společný podnik, který vlastní z 49,9% - Ready Mix USA LLC – dokončil prodej 12 aktivních štěrkoven a dalších aktiv společnosti SPO Partners & Co. za 420 milionů USD. Aktivní štěrkovny provozované společností Ready Mix USA LLC, které tvoří 2 žulové lomy v Georgii, 9 vápencových lomů v Tennessee a 1 vápencový lom ve Virginii, považoval CEMEX a Ready Mix USA LLC, jeho partner ve společném podniku, za nestrategické.

Výnosy z prodeje budou částečně použity pro snížení dluhu společnosti Ready Mix USA LLC a na rozdělení hotovosti přibližně 100 milionů USD každému z partnerů společného podniku včetně společnosti CEMEX. CEMEX, který nekonsoliduje výsledky společnosti Ready Mix USA LLC, plánuje použít své hotovostní výnosy z tohoto odprodeje na snížení nesplaceného dluhu a pro zvýšení likvidity.

Tento odprodej majetku znamená další milník ve snahách společnosti CEMEX získat zpět svou finanční flexibilitu. Mezi další takové milníky patří dokončení refinancování 15 miliard USD neuhrazeného dluhu společnosti CEMEX a vystavení dluhopisů za téměř 2,3 miliardy USD včetně 500 milionů USD z minulého měsíce. CEMEX si navíc v majetku a povinně směnitelných cenných papírech zajistil 2,2 miliardy USD a prodal své australské pobočky společnosti Holcim za 1,7 miliardy USD.

CEMEX je rostoucí globální společností zabývající se výrobou stavebních materiálů, která dodává zákazníkům i veřejnosti vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby, a to ve více než 50 zemích světa. CEMEX má bohatou historii, neustále zlepšuje svůj přínos společnosti díky své snaze hledat inovativní průmyslová řešení, zvyšovat efektivitu a prosazovat udržitelnou budoucnost. Další informace naleznete na adrese www.cemex.com.

SPO Partners & Co. je investiční obchodní společnost se sídlem v San Franciscu, která realizuje soustředěné dlouhodobé investice do veřejných a soukromých firem. SPO investuje s časovým horizontem, který často přesahuje deset let, napříč širokou škálou průmyslů včetně základních materiálů, médií, telekomunikací, energií a realit.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved