CEMEX získal cenu OSN za boj proti chudobě


Praha, 6. října 2010 - Společnost CEMEX, S.A.B. de C. V. (kód na burze NYSE: CX) byla oceněna „World Business and Development Awards“ v rámci rozvojového programu United Nations Development Program, Organizace spojených národů, Mezinárodní obchodní komory (International Chamber of Commerce) a mezinárodního fondu IBLF (International Business Leader Fund). Společnost CEMEX získala uznání za své programy na rozvoj komunitních center v rámci Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals).

Jménem společnosti CEMEX cenu osobně převzala Martha Herrera, ředitelka pro společenskou zodpovědnost a rozvoj komunity v Mexiku. Slavnostní předávání měla na starosti správkyně programu UNDP Helen Clarková. Zúčastnil se i Dr. Mo Ibrahimem, zakladatel a předseda nadace Mo Ibrahim Foundation; Andrew Mitchell, britský ministr pro mezinárodní rozvoj; Rajiv Shah, správce Americké vládní agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID) a prezident Libérie Ellen Johnson Sirleaf.

Ceny „World Business and Development Awards“ se udílejí již od roku 2000 za účinná a pokroková komerční řešení v oblasti trvale udržitelného rozvoje.

Jedním z programů pro rozvoj komunity, kterým si společnost CEMEX získala uznání, je Centros Productivos de Autoempleo. Tato iniciativa spočívá v zakládání komunitních center, ve kterých mohou rodiny s nízkými příjmy vyrábět základní stavební materiál k výstavbě nebo rozšíření vlastního domu. Tento program doposud pomohl více než 3 000 rodinám, které dokázaly zastavět 193 916 m2 plochy.

CEMEX tato centra buduje ve spolupráci s městskými a státními úřady. Centra nabízejí rodinám krátkodobé zaměstnání, kde mohou pomáhat s výrobou betonových bloků pro výstavbu domů. Polovina vyrobených bloků se pak daruje přímo těmto rodinám, které je použijí k výstavbě, opravě, nebo rozšíření vlastního domu; zbytek pak odkoupí město nebo stát a použije je v rámci budování infrastruktury.

V poslední době se tato centra stala klíčovou součástí strategie CEMEX na pomoc obětem hurikánu Alex v severomexickém státě Nuevo Leon. Společnost CEMEX kromě otevření deseti těchto center dále věnovala 550 tun cementu k výrobě betonových bloků a materiál k zahájení výstavby 220 domů.

Rozvojové cíle tisíciletí odsouhlasilo 189 zemí světa a jako termín jejich splnění byl stanoven rok 2015. Cíle se dotýkají osmi hlavních oblastí:

  • Vymýcení extrémní chudoby a hladu
  • Dosažení všeobecného základního vzdělání
  • Prosazování rovnosti pohlaví a posílení pozice žen
  • Snížení dětské úmrtnosti
  • Zlepšení zdravotního stavu matek
  • Boj s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi
  • Zajištění trvalé udržitelnosti v oblasti ekologie
  • Budování celosvětového partnerství pro rozvoj

Za poslední čtyři roky je to již potřetí, kdy CEMEX získal ocenění OSN za pokroková řešení ke zlepšení kvality života nízkopříjmových rodin. V roce 2006 tato společnost obdržela cenu „World Business and Development Awards“ za svůj program Patrimonio Hoy a poté v roce 2009 cenu UN-HABITAT Award v kategorii dostupného bydlení, rovněž za programy Patrimonio Hoy a Centros Productivos de Autoempleo této společnosti.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved