Média

CEMEX získal nezbytný souhlas pro změnu své úvěrové smlouvy


Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. (dále jen jako „CEMEX“) (NYSE: CX) oznámila, že v souladu se svými současnými iniciativami, které usilují o zvýšení finanční flexibility a snížení rizika, získala souhlasy nezbytné pro změnu své úvěrové smlouvy ze dne 29. září 2014, ve znění pozdějších dodatků (dále jen jako „úvěrová smlouva“). To jí umožní oddálit naplánované zpřísnění její konsolidované finanční páky a limitů poměru krytí o jeden rok. Potvrzení dodatku podléhá obvyklým podmínkám a jeho dokončení se očekává v následujících dnech. Dle tohoto dodatku zůstane poměr finanční páky v úvěrové smlouvě roven šestinásobku až do 31. března 2017 včetně a do 30. června 2020 se bude postupně snižovat na čtyřnásobek. Systém marže v úvěrové smlouvě bude změněn tak, jako by konsolidovaný poměr finanční páky v referenčním období, které končí 31. prosince 2016, 31. března 2017, 30. června 2017 a 30. září 2017, byl větší než 5,5násobek. Příslušná marže bude dosahovat 425 bps místo 400 bps. Všechny další páky v maržovém systému zůstanou beze změny.

Úvěrové smlouva bude navíc změna tak, aby CEMEXu zakládala právo (v souladu s místními požadavky na Filipínách) prodat menšinový podíl v dceřiné firmě, která přímo a nepřímo vlastní zejména výrobny cementu společnosti CEMEX na Filipínách.

„Tento dodatek podtrhuje uznání obchodní a finanční strategie společnosti CEMEX ze strany jejích hlavních bank,“ řekl José Antonio Gonzalez, Chief Financial Officer ve společnosti CEMEX. „Jejich neustálá podpora nás těší. I nadále budeme usilovat o naplnění našich stanovených cílů, mezi něž patří zlepšení volného cash flow, odprodej majetku a snížení dluhu. To vše by mělo přispět k našemu cíli – získání úvěrového hodnocení investičního stupně.“

CEMEX je globální firmou vyrábějící stavební materiály, která poskytuje vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby zákazníkům a společenstvím ve více než 50 zemích po celém světě. CEMEX má bohatou historii zlepšování blahobytu těch, kterým poskytuje služby, neboť se snaží vyhledávat inovační průmyslová řešení a efektivní vylepšení a podporovat udržitelnou budoucnost.

###
Tato tisková zpráva obsahuje výhledy a informace, které jsou nezbytně spojeny s riziky, nejistotami a předpoklady. Mnoho faktorů může způsobit, že se skutečné výsledky nebo plnění společnosti CEMEX mohou výrazně lišit od těch popsaných nebo naznačovaných v této tiskové zprávě. Může se jednat o faktory, jako je nesplnění podmínek prodeje výše uvedených aktiv, změny obecných ekonomických, politických, státních a obchodních podmínek globálně a v zemích, ve kterých CEMEX působí, změny úrokových sazeb, změny v mírách inflace, změny směnných kurzů, obecná úroveň výstavby, změny v poptávce po cementu a změny cen cementu, změny cen surovin a energie, změny obchodní strategie a různé další faktory. Jestliže se projeví některé z uvedených rizik nebo příkladů možného nejistého vývoje nebo jestliže se související předpoklady ukážou být nesprávné, skutečné výsledky se od těch zde popsaných mohou podstatným způsobem lišit.
CEMEX nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualizaci nebo opravy informací obsažených v této tiskové zprávě.

Kontakt pro média: Kristýna Kuncová, Communication Specialist Senior – CEMEX Czech Republic, Tel.: 776 376 548, kristyna.kuncova@cemex.com

Kontakty pro média:

Kristýna Kuncová, Communication Specialist Senior - CEMEX Czech Republic, Tel.: 776 376 548, kristyna.kuncova@cemex.com


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved