Média

CEMEX získal ocenění v mezinárodní soutěži Health and Safety Awards

Health and Safety Awards představují ceny, které se od roku 2000 udělují zemím, které dosáhnou vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Hodnotícími kritérii jsou například: způsob šetření nehod, přístup vedení k politice bezpečnosti, řízení rizik, jejich analýza a následná opatření a mnohé další.


Český klastr Otrokovice se v této soutěžit umístil na skvělém třetím místě v kategorii Best Performance, tedy „Nejlepší výsledek“ za divizi Beton.

Zdraví a bezpečnost zaměstnanců jsou pro firmu CEMEX velmi důležité a zásadní pro její podnikání. Náš pokrok v oblasti bezpečnosti je průběžně sledován, abychom zajistili co nejúčinnější fungování zavedených procesů. Od všech zaměstnanců se očekává nulová tolerance jakýchkoli praktik, které by mohly mít za následek úraz či poškození zdraví, a pomoc při zajištění bezpečného pracovního prostředí díky dodržování nezbytných opatření a správných postupů.

"Jsme rádi, že naše cíle v oblasti BOZP plníme a všem zaměstnancům, kteří k tomuto báječnému výsledku přispěli, blahopřeji. Speciální poděkování patří našim technikům, kteří zabodovali s pohyblivým mobilním dopravníkem. Toto zařízení přispělo ke snížení možných rizik úrazů při výrobě drátkobetonu." říká generální ředitel CEMEX Czech republic Peter Dajko, který přebíral cenu od ředitele regionu Severní Evropa Ignacia Madridejose.


### 

CEMEX je přední celosvětový výrobce a dodavatel betonových směsí, cementu, kameniva, přísad a dalších stavebních materiálů. Poskytuje vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby zákazníkům a komunitám ve více než 50 zemích. V České republice CEMEX provozuje 60 betonáren, 7 štěrkoven, 6 kamenolomů a cementovou mlýnici.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved