Média

CEMEX zlepšuje svou pozici v Evropě

  • CEMEX převezme aktivity skupiny Holcim v České republice.
  • CEMEX prodá skupině Holcim svá aktiva v západní části Německa.
  • CEMEX a Holcim sloučí své aktivity ve Španělsku.
  • Holcim zaplatí CEMEXu 70 milionů EUR v hotovosti.
  • CEMEX od transakce očekává synergický efekt, který bude mít za následek zlepšení finančního ukazatele EBITDA, a to v rozpětí mezi 20 až 30 miliony USD ročně.

Monterrey, Mexico / Praha, 28. srpna 2013 - CEMEX, S.A.B de C.V. ("CEMEX") (NYSE:CX) dnes oznámil, že se dohodl se skupinou Holcim na sérií transakcí, které posílí strategickou pozici CEMEXu v Evropě.

CEMEX převezme od skupiny Holcim veškerá aktiva v České republice, která zahrnují 1 cementárnu (s kapacitou 1,1 milionu tun cementu, 0,9 milionu tun slínku), 4 provozovny na výrobu kameniva (štěrkovny a lomy) a 17 betonáren. Česká republika představuje trh se silnou ekonomikou a s dobrým výhledem. Očekává se, že převzetí těchto aktiv povede ke zlepšení pozice CEMEXu v České republice a regionu střední Evropy.

CEMEX prodá Holcimu svá aktiva v západní části Německa, která zahrnují 1 cementárnu, 2 cementové mlýnice (celková kapacita činí 2,5 milionu cementu a 0,9 milionu tun slínku), 1 granulátor strusky, 22 provozoven na výrobu kameniva a 79 betonáren. Německý trh je atraktivní a CEMEX bude i nadále významně přítomný ve východní, severní a jižní části Německa.

Ve Španělsku CEMEX a Holcim sloučí veškeré své aktivity v oblasti cementu, betonu a kameniva. V nově vzniklém podniku se společnými aktivy bude mít CEMEX 75procentní podíl. Tato transakce umožní CEMEXu lépe reagovat na tržní změny, což zlepší výsledky a zvýší hodnotu aktiv na španělském trhu.

Jako součást série uvedených transakcí Holcim uhradí CEMEXu 70 mil. EUR v hotovosti. CEMEX od transakce, která započne v roce 2014, očekává synergický efekt, který bude mít za následek zlepšení finančního ukazatele EBITDA, a to v rozpětí mezi 20 až 30 miliony USD ročně.

“Jedná se o důležitou strategickou transakci, která umožní CEMEXu posílit pozici v Evropě a konsolidovat zde své aktivity,” uvedl Lorenzo H. Zambrano, předseda představenstva a generální ředitel CEMEXu.

Tato série transakcí vyžaduje ještě splnění několika podmínek, především dokončení hloubkové kontroly (due diligence), schválení regulatorními orgány a mimo jiné i dosažení souhlasu financujících stran v rámci CEMEX´s Facilities Agreement. V současné době očekáváme dokončení transakcí během posledního čtvrtletí 2013.

Pro tuto transakci využívá CEMEX společnosti BBVA, Citibank a Santander jako finanční poradce.

Dnes, ve středu 28. srpna 2013 v 16:00 CET bude k této události CEMEX pořádat konferenční hovor a internetovou prezentaci (webcast), která bude dostupná na adrese www.cemex.com. Pro zájemce bude možno zúčastnit se konferenčního hovoru na telefonním čísle 1-847-585-4405 po zadání vstupního kódu 35578971.

Kontakt pro média:
Karel Köszegi, Strategic Planning Manager – CEMEX Czech Republic
Tel.: 775 870 561, email: karel.koszegi@cemex.com

Kontakt pro interview:
Peter Dajko, Country Director – CEMEX Czech Republic
Tel.: 257 257 412, email: petr.dajko@cemex.com

###

Více o CEMEXu
CEMEX je předním světovým výrobcem stavebních materiálů, který poskytuje vysoce kvalitní výrobky a služby zákazníkům ve více než 50 zemích. CEMEX má bohaté zkušenosti s poskytováním inovativních stavebních řešení, zvyšováním efektivity a podporou udržitelného rozvoje.
Více informací o CEMEXu lze nalézt na internetové adrese: www.cemex.com
Více informací o Holcimu lze nalézt na internetové adrese: www.holcim.com


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved