Média

CEMEX zveřejnil výsledky za 4.čtvrtletí roku a celý rok 2013

Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. („CEMEX“) (NYSE: CX), oznámila, že oproti srovnatelným obdobím roku 2012, vzrostl v roce 2013 provozní EBITDA o 4% na 3,9 mld. USD, přičemž čisté zisky zaznamenaly pokles o 2 % na 15 mld. USD. Provozní EBITDA ve čtvrtém čtvrtletí 2013 vzrostl o 4 % na 642 milionů USD.

Nejdůležitější konsolidované finanční a provozní výsledky společnosti CEMEX za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2013

  • Nárůst konsolidovaných čistých tržeb ve čtvrtletí byl dán vyšším objemem a cenami (z hlediska místních měn) zejména našich provozů v regionu Severní Evropa, Středozemí, Jižní, Střední Amerika a Karibik a ve Spojených státech.
  • Volné cash flow po odečtení investičních výdajů na údržbu dosáhlo v tomto čtvrtletí 359 mil. USD, což je o 30 % více než ve stejném období roku 2012, za celý rok 2013 se zvýšilo o 17% na 1,5 mld. USD.
  • Provozní EBITDA v tomto čtvrtletí vzrostly o 4% na 642 mil. USD. Za celý rok 2013 provozní zisk EBITDA se zvýšil o 1% na 2,6 mld. USD oproti roku 2012. Provozní marže EBITDA v průběhu čtvrtletí 2013 nezaznamenaly změnu oproti předchozímu období a zůstaly na 16,6%. Pro celý rok 2013 se  EBITDA se snížil o 0,1 procentního bodu na 17,4% oproti roku 2012.

Fernando A. González, výkonný viceprezident pro finance a administrativu, řekl: "V 2013 jsme pokračovali v dodávkách. To je náš třetí rok, kdy došlo k růstu EBITDA, a to díky zlepšení cen a objemu ve většině našich regionů, příznivému finančnímu pákovému efektu ve Spojených státech a našemu pokračování v iniciativách s cílem zlepšit provozní výkonnost.

V loňském roce jsme pokračovali v úspěšném přístupu na kapitálové trhy, vydávání 3,1 mld. USD ve čtyřech samostatných transakcích. Od našich finančních iniciativ provedených v průběhu roku se očekává úroková úspora ve výši přibližně 55 mil. USD.

Také jsme se i nadále zůstali zaměřeni na vytváření hodnoty, proaktivně zlepšovali naši provozní výkonnost tím, že jsme se zaměřili na ceny, produkty a služby s přidanou hodnotou, zachování naší nákladové disciplíny a outsourcing podpůrných činností, zatímco i nadále hledáme způsoby, jak optimalizovat své portfolio. "

Konsolidované výsledky společnosti

Během posledního čtvrtletí roku 2013 dosáhl čistý zisk po úrocích 255 mil. USD, oproti ztrátě ve výši 494 mld. USD ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012.

Nejdůležitější výsledky ve čtvrtém čtvrtletí 2012 na geografických trzích

Čisté tržby našich provozoven v Mexiku klesly meziročně ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013 o 6 % na 785 mil. USD ve srovnání s 8132 mil. USD ve čtvrtém kvartálu roku 2012. Provozní EBITDA při stejném srovnání klesl o 17 % na 247 mil. USD oproti stejnému období loňského roku.

Provozovny společnosti CEMEX ve Spojených státech vykázaly ve čtvrtém kvartálu 2013 čisté tržby 819 mil. USD, což je oproti stejnému období roku 2012 nárůst o 8 %. Provozní EBITDA dosáhl ve čtvrtletí 77 mil. USD.

V Severní Evropě ve čtvrtém kvartálu 2013 vzrostly čisté tržby o 5 % na 1.1 mld. USD oproti 1,0 mld. USD ve čtvrtém kvartálu 2012. Provozní EBITDA v tomto čtvrtletí dosáhl 79 mil. USD, což je o 1 % méně než ve stejném období loňského roku.

Čisté tržby ve čtvrtém kvartálu v regionu Středozemí dosáhly 394 mil. USD, což je růst oproti stejnému období roku 2012 o 11 %, kdy čisté tržby dosáhly 254 mil. USD. Provozní EBITDA oproti srovnatelnému období roku 2012 klesl o 5 % na 78 mil. USD.

Provozovny společnosti CEMEX v regionu Jižní/Střední Amerika a Karibik vykázaly během čtvrtého čtvrtletí roku 2013 čisté tržby ve výši 577 mil. USD, což oproti stejnému období roku 2012 představuje nárůst o 11 %. Provozní EBITDA v tomto čtvrtletí vzrostl ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 15 % ze 159 mil. USD na 183 mil. USD.

V Asii se naše čisté tržby oproti čtvrtému kvartálu roku 2013 snížily o 4% a dosáhly 133 mil. USD, zatímco provozní EBITDA dosáhl 32 mil. USD, což znamená oproti stejnému období předchozího roku zvýšení o 12 %.   

 

### 

CEMEX je přední celosvětový výrobce a dodavatel betonových směsí, cementu, kameniva, přísad a dalších stavebních materiálů. Poskytuje vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby zákazníkům a komunitám ve více než 50 zemích. V České republice CEMEX provozuje 60 betonáren, 7 štěrkoven, 6 kamenolomů a cementovou mlýnici.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved