CEMEX zveřejňuje hospodářské výsledky za první kvartál


Praha, 3. května 2011 – Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. (dále jen „společnost CEMEX“) (NYSE: CX) oznámila, že v prvním čtvrtletí roku 2011 zvýšila konsolidovaný čistý objem tržeb o 11 % na hodnotu 3,4 miliardy dolarů, ve srovnání se stejným obdobím roku 2010. Provozní zisk EBITDA se v prvním čtvrtletí roku 2011 zvýšil o 1 % na hodnotu 519 milionů dolarů, ve srovnání se stejným obdobím roku 2010.

Hlavní konsolidované finanční a provozní výsledky společnosti CEMEX za první čtvrtletí

  • Konsolidovaný čistý objem tržeb vzrostl díky vyšším objemům prodeje zejména u našich mexických, evropských, jihoamerických, středoamerických a karibských podniků.
  • Značnou část poptávky na většině našich trhů vytvořili zákazníci v odvětví infrastrukturních staveb a bytové výstavby.
  • Volný tok hotovosti se po odečtení kapitálových výdajů na údržbu dostal ve sledovaném období do červených čísel ve výši 317 milionů dolarů, ze záporné hodnoty 171 milionů dolarů ve stejném čtvrtletí roku 2010.
  • Provozní zisk za první čtvrtletí vzrostl o 16 % na 172 milionů dolarů, ve srovnání se stejným obdobím roku 2010.
Fernando A. González, výkonný viceprezident pro finance a správu, prohlásil: „I přes přetrvávající dopady hospodářské recese dostáváme z řady našich klíčových trhů povzbuzující zprávy v podobě stabilizace důležitých ukazatelů v odvětví výroby stavebních materiálů. Konsolidovaný objem prodeje šedého cementu na domácích trzích a celkové objemy prodeje vykázaly růst poprvé od prvního čtvrtletí roku 2007. Potěšil nás vývoj, který pozorujeme u čtvrtletních výsledků prodeje – jedná se o sedmé čtvrtletní zlepšení prodeje našeho hlavního sortimentu v řadě. Výsledkem naší finanční strategie tak je odstranění rizika refinancování našich aktivit až do prosince roku 2013.“

Konsolidované finanční výsledky firmy

V průběhu sledovaného čtvrtletí vykázal čistý hospodářský výsledek ztrátu ve výši 276 milionů dolarů, ve srovnání se ztrátou 342 milionů dolarů ve stejném období předchozího roku. Tento výsledek odráží vyšší provozní zisk, vyšší zisk z převodu měn a snížení jiných výdajů, což více než vynahradilo vyšší finanční výdaje, ke kterým došlo v průběhu tohoto čtvrtletí.

Hlavní výsledky za první čtvrtletí podle trhů v jednotlivých zemích a regionech

Čistý objem tržeb našich podniků v Mexiku v prvním čtvrtletí roku 2011 vzrostl o 14 % na hodnotu 842 milionů dolarů, ve srovnání s tržbami ve výši 742 milionů dolarů v prvním čtvrtletí roku 2010. Provozní zisk EBITDA se zvýšil o 13 % na hodnotu 292 milionů dolarů, ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Podniky společnosti CEMEX v USA vykázaly v prvním čtvrtletí roku 2011 čistý objem tržeb ve výši 507 milionů dolarů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 představuje pokles o 8 %. Provozní zisk EBITDA vykázal ve sledovaném období ztrátu ve výši 48 milionů dolarů.

V Evropě vzrostl čistý objem tržeb v prvním čtvrtletí o 24 % na hodnotu 1,2 miliardy dolarů, ve srovnání s tržbami ve výši 947 milionů dolarů v prvním čtvrtletí roku 2010. Provozní zisk EBITDA dosáhl ve sledovaném čtvrtletí výše 50 milionů dolarů.

Podniky společnosti CEMEX v jižní a střední Americe a v Karibiku vykázaly v prvním čtvrtletí roku 2011 čistý objem tržeb ve výši 396 milionů dolarů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 představuje nárůst o 8 %. Provozní zisk EBITDA se v prvním čtvrtletí roku 2011 snížil o 8 % na 117 milionů dolarů, z hodnoty 126 milionů dolarů dosažené v prvním čtvrtletí roku 2010.

Čistý objem tržeb v Africe a na Středním východě činil v prvním čtvrtletí 248 milionů dolarů, ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 klesl o 6 %. Provozní zisk EBITDA ve sledovaném čtvrtletí klesl o 4 % na 80 milionů dolarů, ve srovnání se stejným obdobím roku 2010.

Podniky v Asii vykázaly ve sledovaném čtvrtletí 2% pokles čistého objemu tržeb na hodnotu 122 milionů dolarů, ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2010; provozní zisk EBITDA ve sledovaném období činil 21 milionů dolarů, ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se jedná o 36% pokles tržeb.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved