Kariéra

Controlling

Naším úkolem je optimalizovat využívání našich zdrojů a snižovat náklady na kapitál prostřednictvím silného vztahu s globální finanční komunitou. Také zajišťujeme, aby všechny místní finanční iniciativy byly v souladu s naším globálním finančním podnikatelským plánem. Aby bylo zajištěno efektivní řízení firemní hotovosti, poskytujeme infrastrukturu pro inkaso a platby, na základě makroekonomické i mikroekonomické analýzy odhadujeme provozní a finanční výsledky, dohlížíme na portfolio operativního leasingu, identifikujeme a implementujeme finanční řešení, která zlepšují provozní kapitál, vyjednáváme podmínky s finančními institucemi a budujeme spojenectví s interními a externími zainteresovanými stranami.


Poslání

Současnou i budoucí výzvou je hledat efektivní způsoby, jak během globálních a regionálních ekonomických otřesů udržet nízké náklady na kapitál. Dalším naším důležitým úkolem je hledat inovativní struktury a způsoby, jak dále snížit naše investice pracovního kapitálu.

Staňte se součástí

Chcete-li uspět v oblasti financí a finanční správy, musíte mít výrazné analytické, finanční, vyjednávací a komunikační schopnosti. Jako tým musíme být zejména schopní přizpůsobovat se místním finančním prostředím a výzvám, průběžně a aktivně přehodnocovat způsob své práce a vyhodnocovat všechny naše nové myšlenky. Pokud máte rádi výzvy, považujete se za řešitele problémů a zajímáte se o aktuální informace o globálním vývoji, může to být pro vás skvělá kariérní příležitost.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved