EPA opět jmenuje CEMEX USA Energy Star® partnerem roku 2010


Houston, USA, 2. března 2010 - Americká Agentura na ochranu životního prostředí (US Environmental Protection Agency, EPA) jmenovala společnost CEMEX USA ENERGY STAR partnerem roku 2010 za vynikající hospodaření s energií a snížení emisí skleníkových plynů. Úspěchy společnosti CEMEX budou oceněny na slavnostním předávání cen ve Washingtonu, D.C. 18. března 2010.

CEMEX USA, Energy Star® partner od roku 2004, bude oceněn za strategické řízení spotřeby energie a závazek k úsporám energie v rámci celého provozu, který vedl k významným energetickým a finančním úsporám. Toto je již druhý rok v řadě, kdy byla společnost CEMEX USA jmenována Partnerem roku. V roce 2009 CEMEX snížil svou celkovou energetickou náročnost o 2,2% díky svému Programu řízení energie (Energy Management Program) prostřednictvím směrnic ENERGY STAR. Díky opatřením, jako je spuštění dvou nových cementových linek využívajících nejmodernějších vertikálních válcových mlýnů pro jemné mletí, výměna a opravy systémů stlačeného vzduchu a modernizace osvětlení závodů bylo uspořeno více než 1,1 milionu MMBtu. Tyto úspory energie vyústily ve snížení emisí CO2 o 107.500 tun, což se rovná roční spotřebě elektřiny 14.900 amerických domácností nebo emisím, které by vyprodukovalo asi 19.700 osobních vozidel.

„Naše práce v rámci programu Energy Star® je součástí našeho závazku k udržitelnosti. A dosahuje skutečných výsledků: dva roky po sobě jsme elegantně řídili naši energii, snižovali spotřebu a tím snižovali naše emise CO2," řekl Gilberto Perez, prezident společnosti CEMEX USA. „Jsme poctěni, že si našich úspěchů všimla EPA a že budeme i nadále lídrem tohoto průmyslového odvětví, který zvedá laťku udržitelného rozvoje.“

Kromě toho, že CEMEX plní úkoly aktivního partnera Energy Star®, má také zaveden program hospodaření s energiemi, zaměstnává firemní tým pro řízení energií (Energie Management Team) a tým pro energetické hospodaření závodů (Site Energy Team), získal mnohá místní i národní energetická a ekologická ocenění a je silným obhájcem úspory energie a udržitelných výrobních postupů. V průběhu let získaly certifikaci Energy Star® za svou práci na ochraně životního prostředí na základě energetické účinnosti následující cementárny společnosti CEMEX: Clinchfield (Georgie), Davenport (Kalifornie), Knoxville (Tennessee), Louisville (Kentucky) a Wampum (Pensylvánie).

Cena Partner roku 2010 oceňuje snahu účinně využívat energii v provozu zařízení a integrovat lepší hospodaření s energií do celkové organizační strategie. Laureáti jsou vybíráni z více než 17.000 organizací.

„CEMEX USA stojí v čele boje proti změně klimatu prostřednictvím větší energetické účinnosti," řekla Gina McCarthy, EPA Assistant Administrator for Air and Radiation. „Robustní program na řízení energie společnosti CEMEX je vzorem pro ostatní a potvrzuje, že energetická účinnost je naší nákladově nejefektivnější klimatickou strategií."

Jen v minulém roce Američané s pomocí Energy Star® ušetřili 17 miliard dolarů na svých účtech za energie a snížili emise skleníkových plynů v množství, které se rovná produkci 30 milionů vozidel.

CEMEX je rostoucí globální společností zabývající se výrobou stavebních materiálů, která dodává zákazníkům i veřejnosti vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby, a to ve více než 50 zemích světa. CEMEX má bohatou historii, neustále zlepšuje svůj přínos společnosti díky své snaze hledat inovativní průmyslová řešení, zvyšovat efektivitu a prosazovat udržitelnou budoucnost. Další informace naleznete na adrese www.cemex.com.

Program Energy Star® představila americká Agentura na ochranu životního prostředí (US Environmental Protection Agency) v roce 1992 jako dobrovolné partnerství založené na trhu, jehož cílem je snižovat emise skleníkových plynů zvýšenou energetickou účinností. Dnes Energy Star® nabízí podnikům a spotřebitelům energeticky účinná řešení, jak šetřit energii, peníze a pomáhat chránit životní prostředí pro budoucí generace. Partnery Energy Star® je více než 17.000 organizací, které usilují o zlepšení energetické účinnosti výrobků, domů, budov a podniků. Pro více informací o Energy Star® navštivte www.energystar.gov nebo volejte zdarma 1-888-STAR-YES (1-888-782-7937).


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved