Generálním ředitelem CEMEXu v České republice byl jmenován Peter Dajko


Praha, 16. května 2011 – CEMEX představil v rámci transformace společnosti organizační změny napříč celým managementem. Významné změny se odehrály také v České republice, kde byl Peter Dajko jmenován generálním ředitelem.

Všechny provozní činnosti CEMEXu v České republice nově spadají v určité úrovni pod generálního ředitele, čímž se mění dosavadní reportovací linie. Tímto krokem došlo k posílení pravomocí lokálního managementu a ke změně organizační struktury společnosti.

„Díky této změně bude naše společnost schopna pružněji reagovat na změny, bude rychlejší v přijímání rozhodnutí a bude se moci lépe přizpůsobit místním podmínkám.“ řekl Peter Dajko, generální ředitel CEMEX Česká republika a dodal: „Věříme, že změny organizační struktury přispějí ke zlepšení našich výsledků.“

V celosvětovém měřítku patří mezi hlavní změny rozdělení poboček do šesti regionů. Česká republika je součástí regionu Severní Evropa, jehož prezidentem je Ignacio Madridejos. Severní Evropa je dále rozčleněna na podregiony. Česká republika společně s Rakouskem, Maďarskem, Litvou a Polskem spadá do tzv. Východní Evropy. Tento podregion koordinuje Rüdiger Kuhn, nově jmenovaný Country president pro Polsko a Východní Evropu.

„Naše podniky v jednotlivých zemích budou ústředními body nové organizace. Všechny provozní oblasti se přesunou z firemního ústředí, čímž zajistíme, aby naše firma byla více orientována na trh a ředitelé národních podniků s jejich týmy měli k dispozici zdroje, které potřebují k úspěšné činnosti. Zeštíhlené ústředí se zaměří na finanční a transakční činnost, lidské zdroje a strategie – činnosti, které jsou klíčové pro financování a směřování růstu naší firmy, péči o naše pracovníky a posilování firemní vize,“ prohlásil Lorenzo H. Zambrano, předseda představenstva a generální ředitel společnosti CEMEX.

Více o Petru Dajkovi

Mgr. Peter Dajko, MBA nastoupil do CEMEXu v roce 2007 na post Ředitele strategického plánování a posléze pracoval ve funkci Viceprezidenta pro materiály. Před nástupem do společnosti CEMEX působil v oblasti private equity jako projektový manažer a v consultingu. V roce 2005 získal titul Master of Business Administration na francouzské univerzitě ESCEM a na Rochester Institute of Technology.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved