Static Image
O CEMEXu

Hodnoty společnosti CEMEX


Soubor korporátních hodnot platí pro CEMEX na celém světě. Naše hodnoty vytvářejí základ firemní kultury: vyjadřují, kdo jsme, jak se chováme, a to, v co věříme. Jedná se o principy, které určují naše chování, určují, jak se musíme každý den chovat, abychom zajistili úspěch nás – jednotlivců i společnosti.

  • Zajišťujeme bezpečnost
  • Orientujeme se na zákazníky
  • Prosazujeme dokonalost
  • Pracujeme jako jeden CEMEX
  • Jednáme poctivě

 

Zajišťujeme bezpečnost

Zajišťujeme, že nebude nic přednějšího než bezpečnost a ochrana zdraví kolegů, dodavatelů a okolních komunit. Všichni naši zaměstnanci si vytváří z bezpečnosti osobní zodpovědnost: staráme se jeden o druhého. Snažíme se dosáhnout nuly v počtu pracovních úrazů – je to pro nás více než jen firemní cíl, je to životní nutnost. Vedeme se navzájem k odpovědnosti za bezpečné chování a jednání na pracovišti.

 

Orientujeme se na zákazníka

Vynakládáme velké úsilí, abychom byli opravdu zákaznicky orientovanou společností. Snažíme se lépe nabízet naše výrobky a služby, abychom ukázali jejich hodnotu.  Nasloucháme našim zákazníkům, snažíme se pochopit jejich problémy a poskytovat cenná řešení.
Budujeme pevné vztahy se zákazníky, což nás odlišuje od konkurence. Naplňujeme naše závazky a jakékoli vzniklé problémy řešíme rychle a flexibilně. Zajistíme, aby spolupráce s námi byla pro zákazníka bezstarostná a příjemná.

 

Prosazujeme dokonalost

Usilujeme o dodržování nejvyšších standardů, abychom byli nejlepší v našem oboru. Neustále sami sebe pobízíme k dalšímu zlepšování a nikdy se nespokojíme jen s tím, že je to „dost dobré“. Pracujeme s nadšením a díky tomu překonáváme očekávání. Rozvíjíme vedoucí pracovníky, kteří inspirují, prosazují dokonalost a dosahují výborných výsledků.

 

Pracujeme jako jeden CEMEX

Využíváme našich globálních znalostí jako konkurenční výhody. Sdílíme myšlenky a nápady celosvětově, abychom maximalizovali jejich individuální využití. Oceňujeme autory osvědčených postupů stejně jako ty, kteří se jimi řídí. Každý jednotlivec vždy jedná v nejlepším zájmu společnosti.

 

Jednáme poctivě

Jednáme poctivě a transparentně. Dodržujeme naše závazky a plníme sliby. Poctivé chování jako osobní závazek a přesvědčení každého našeho zaměstnance – za všech okolností a bez kompromisů. Veškeré chování a rozhodnutí jsou v souladu s naším Etickým kodexem. Staráme se o naše zaměstnance, závazky a přírodní zdroje.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved